Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

2779 resultaten


ID: 38359 | Bouwkundig element

Hof te Boelake

Boelakendreef 29 (Zulte)
Eertijds omgrachte hoevesite met losse bestanddelen met in kern 17de- en 18de-eeuwse gebouwen, ruim erf met achterin gelegen woonhuis, een dwarsschuur met stal en wagenhuis en recente stallen rondom een ingebouwd bakhuis.


ID: 38434 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Olsene

Grote Steenweg 19-23, 19A (Zulte)
Het kasteeldomein van Olsene wordt aan drie zijden omgracht, het domein omvat een toegangshek tussen paviljoenen, een waterkasteel binnen een cirkelvormige vijver en een neerhof.


ID: 302896 | Landschappelijk element

Stalkerschans in de vallei van de Bezoensbeek

Schansstraat (Zutendaal)
Een rechthoekige, met brede gracht omgeven stuk grond in de vallei van de Bezoensbeek, op de zuidwestelijke rand van het Kempisch plateau. Deze vluchtschans of ook boerenschans genoemd is aangelegd door gezinnen uit de omliggende gehuchten als toevluchtsoord tegen militaire strooptochten van militaire troepen op doortocht. De verdedigingsgracht van de Stalkerschans wordt met uittredend kwelwater gevoed, terwijl het overtollige water via een overloop naar de Bezoensbeek afloopt. De structuur bestaande uit een schanslichaam en de omgevende verdedigingsgracht is zeer goed bewaard.


ID: 45266 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Roborst

Borstekouterstraat 56-60 (Zwalm)
Op een lichte verhevenheid ingeplant kasteel gelegen in een park met vijvers, torenruïne, koetshuis en dienstwoning, toegankelijk via een imponerende ingang. Ten zuidoosten een restant van een omwalde castrale motte uit de Middeleeuwen.


ID: 308866 | Archeologisch geheel

Motte van Roborst

Machelgemstraat (Zwalm)
Een motte waarvan de motteheuvel nog als verhevenheid ten opzichte van het landschap op de merken is. Van de grachten is er geen sprake meer. Het neerhof situeert zich onder het Hof van Daele, een actief landbouwbedrijf.


ID: 80934 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Landhuis en hoeve 't Lang Water met tuin

Kortrijkstraat 173-175 (Zwevegem)
Het primitief kadasterplan circa 1835 toont een omwalde site met vier verspreide volumes. In 1941 worden de bestaande gebouwen afgebroken en vervangen door nieuwbouw en wordt een deel van de omwalling gedempt. Bakstenen bestanddelen, boerenwoning, kleine stalgevel, koetshuis met geïncorporeerde paardenstallen gegroepeerd rondom onverhard erf. Ten zuidoosten landhuis opgetrokken in 1950-1951 naar ontwerp van de Franse architect Pierre Barbe, in klassieke Franse bouwstijl met; U-vormige plattegrond. Tuinaanleg naar ontwerp van Emile Prévosteau.


ID: 14698 | Bouwkundig element

Fort Sint-Marie

Galgestraat (Zwijndrecht)
Fort Sint-Marie is het oudst bewaard gebleven fort van de vesting Antwerpen. Gebouwd volgens het type van het gebastioneerde stelsel, tussen 1855-58 en gemoderniseerd tussen 1879 en 1882.


ID: 14704 | Bouwkundig element

Fort van Zwijndrecht

Gavers (Zwijndrecht)
Het fort van Zwijndrecht (38 ha) is een fort van de binnenste fortengordel rond Antwerpen, gebouwd in de periode 1870-82 en beperkt gemoderniseerd tussen 1907-1912.


ID: 14746 | Bouwkundig element

Fort van Kruibeke

Kruibeeksesteenweg (Zwijndrecht)
Het fort van Kruibeke is een bakstenen fort van de binnenste fortengordel van de vesting Antwerpen, toen die na 1870 op de linker Scheldeoever werd uitgebreid. De bouw van het fort dateert uit de periode 1870-1882.