Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

2779 resultaten


ID: 302105 | Archeologisch geheel

Spaanse citadel van Zoutleeuw

Bethaniastraat, Koepoortstraat, Stationsstraat (Zoutleeuw)
De site van de Spaanse Citadel bevat zowel boven- als ondergronds nog archeologische restanten van de 14de-eeuwse stadsomwalling en 17de-eeuwse vesting met de citadel van Zoutleeuw.


ID: 307856 | Archeologisch geheel

Castelbergh

Ossenwegstraat, Pijpstraat (Zoutleeuw)
De feodale Castelbergh-motte bij het Vinne te Zoutleeuw is het aarden restant van de middeleeuwse residentie van een lokale heer. De geschiedenis ervan gaat minstens terug tot de 12de eeuw, maar vondsten in en om de motte wijzen op menselijke activiteit op deze plek in de prehistorie, IJzertijd en Romeinse periode. De aanwezigheid van een Romeinse versterking (Castelbergh–castellum) wordt gesuggereerd maar kan niet worden gesubstantieerd.


ID: 200156 | Bouwkundig element

Gasthuis van de grauwzusters

Prins Leopoldplaats 3 (Zoutleeuw)
Neoclassicistisch complex door F. Drossart ontworpen in 1846, een 13 traveeën brede straatvleugel met twee kortere dwarsvleugels die een vierkante binnentuin begrenzen.


ID: 134244 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Fineau en stadstoren met park

Vincent Betsstraat 15 (Zoutleeuw)
Villa, in 1889 gebouwd door notaris Gustave Fineau aan de oostrand van de stad. De bijhorende conciërgewoning is opgetrokken op de muurresten van de 'Kruittoren', de enige stadstoren van de rond 1330 gebouwde stadomwalling waarvan bovengrondse resten bewaard bleven. Omgeven door landschappelijk park met vijvertje, circa 1,5 hectare; sinds 1976 openbaar park.


ID: 57916 | Bouwkundig element

Bunker

Brugse Steenweg (Zuienkerke)
Bunker ten zuiden van en behorend bij de hoeve met voormalige herberg Strooienhaan. Gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog 1941-1942 door de Duitsers die hun intrek nemen in de nabijgelegen hoeve. Gekend als WN Shill, een zogenaamd weerstandsnest, type van één manschappenbunker Regelbau 621 Neu met diverse veldposities die nu verdwenen zijn.


ID: 217126 | Bouwkundig element

Duitse constructie betonblokken Strooienhaan

Brugse Steenweg 41 (Zuienkerke)
Duitse militaire post, opgetrokken uit kleine betonblokken uit de Tweede Wereldoorlog. Gelegen op het erf van de hoeve en herberg Strooienhaan, ten westen van de Brugse Steenweg, net ten zuiden van de Noordede, net ten noorden van de kruising met de Oostendse Steenweg. De constructie heeft een rechthoekig grondplan. Op het dak, dat lichtjes afhelt naar westelijke zijde, staat nog een kleinere rechthoekige constructie, waaruit een ijzeren buis steekt. Binnenin is de constructie onderverdeeld in drie ruimtes.


ID: 57989 | Bouwkundig element

Herberg Sint-Sebastiaan

Dorpweg 94 (Zuienkerke)
Voormalige herberg, eerste vermelding als herberg met die naam in 1768. Lang, beeldbepalend gebouw met lijstgevel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Bakstenen bijgebouwen aan de vaart en achterin bunker met nis uit de Eerste Wereldoorlog, wat verwijst naar de functie van kazerne tijdens de Eerste Wereldoorlog.


ID: 58074 | Bouwkundig element

Hoeve 't Oosthof

Dullemolenstraat 2 (Zuienkerke)
Historische hoeve die teruggaat tot een motteburcht met opperhof, neerhof en dubbele verdedigingsgracht, voor het eerst vermeld in 1468. Nu met losse bestanddelen opgesteld aan de vier zijden van een onverhard erf. Het poortgebouw wordt al op 17de-eeuwse kaarten aangeduid en is vermoedelijk nog ouder. Boerenwoning uit 1845 van één bouwlaag en zeven traveeën onder een pannen zadeldak. Op de hoger gelegen motte, een bakhuis en varkensstal, respectievelijk uit 1882 en 1918. Een lange stalvleugel met een 17de- en een 18de-eeuws gedeelte. Grote schuur met geïncorporeerd dubbel wagenhuis, al aangeduid op 17de-eeuwse kaarten maar met beeldbepalende verbouwing van 1882.


ID: 58090 | Bouwkundig element

Mottekasteel en hoeve Hof Cleyhem

Nieuwe Steenweg 3-5 (Zuienkerke)
De huidige gebouwen van het kasteel zijn volgens de literatuur 17de-eeuws met verbouwingen in de 18de eeuw en renovatie in de jaren 1960. De site is een unieke getuige is van de hoogmiddeleeuwse wooncultuur in Vlaanderen, gelegen op een motte met vierkante walgracht, te bereiken via een bakstenen boogbrug. De renovatie in 1960-1966 heeft het interieur volledig veranderd, maar behield grotendeels het uitzicht van het exterieur. Het koetshuis gebouwd circa 1848, in rode baksteen van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met Vlaamse pannen. Hoeve met losse bestanddelen, in verankerde bruine baksteen. De boerenwoning is een laag gebouw van zes traveeën en één bouwlaag over pannen zadeldak gedateerd waarschijnlijk 1848, lang stalgebouw van circa 1848 en een dubbele dwarsschuur gedateerd 1836 met bewaard eiken dakspant.


ID: 57949 | Bouwkundig element

Duitse bunker

Oosternieuwweg Noord (Zuienkerke)
Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog (omstreeks 1917) langsheen de oostzijde van de weg. Mogelijk een telefoonpost of commandopost.