Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

7026 resultaten


ID: 131579 | Landschappelijk element

Veekering van meidoorn

Bogaertstraat, Onderdale 17 (Aalter)
Het erf bij de boerenwoning wordt ter hoogte van de achterliggende boomgaard aan de straatzijde afgesloten met een veekering van meidoorn. De scheerhaag is al dan niet op natuurlijk wijze verrijkt met soorten zoals: haagbeuk, berk, beuk, haagliguster, sleedoorn, eik, braam en vlier.


ID: 34597 | Bouwkundig element

Herenhuis

Brug-Zuid 21-23 (Aalter)
Voormalig herenhuis waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19de eeuw, sedert 1958 tweegezinswoning. Geschilderde, overhoekse hekpijlers geflankeerd door linden. Lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen met dubbelhuisopstand onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat).


ID: 33327 | Bouwkundig element

Hof ten Hulle

Buntelarestraat 2 (Aalter)
Oude nederzetting, oorspronkelijk met rechthoekige omgrachting, reeds vermeld in middeleeuwse geschriften. Heden enkel in noordoosthoek deel van gracht bewaard; woonhuis ten noorden, uit de eerste helft van de 19de eeuw en grote schuur en stallen ten westen op volledig omhaagd en met gras begroeid erf.


ID: 300302 | Landschappelijk element

Gekandelaarde linde als vredesboom

De Plaats (Aalter)
De vredesboom van Knesselare dateert uit 1919. De boom werd midden tussen het gemeentehuis en de kerk geplant, met een ijzeren afsluiting er rond. De gekandelaarde linde, omtrek 236 cm, staat nu op een verdichte plek en zonder hek.


ID: 33389 | Bouwkundig element

Wulfsberghoeve

Den Hulle (Aalter)
Omhaagde hoeve met losstaande bestanddelen met woonhuis ten oosten en schuur en stallen ten zuiden op verhard erf. Woonhuis van acht traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw.


ID: 33388 | Bouwkundig element

Hoeve

Den Hulle 1 (Aalter)
Achterin gelegen omhaagde hoeve met woonhuis ten noorden, schuur ten zuiden en bakhuis ten oosten op het met gras begroeide erf. Woonhuis van acht traveeën onder zadeldak, rechts met sporen van vlechtingen, uit begin 19de eeuw.


ID: 300547 | Landschappelijk element

Hoog opgesleunde eik als hoekboom

Driebekweg (Aalter)
Beeldbepalende, hoog opgesleunde, opgaande zomereik aangeplant in de hoek van een perceel. Hij heeft een stam van circa 10 meter en een mooi ontwikkelde, evenwichtige, kruin.


ID: 300303 | Landschappelijk element

Opgaande zilverlinde op dorpsdries

Drieselken (Aalter)
De zilverlinde bevindt zich voor de pastorietuin, in een verhoogd plantbed. De opgaande boom staat op de oude dorpsdries waarop kerk en pastorie gebouwd werden.


ID: 33393 | Bouwkundig element

Hoeve

Driesstraat 55 (Aalter)
Ver achterin gelegen omhaagde hoeve met woonhuis ten noorden en grote schuur, heden stallen ten westen op begraasd erf en afgesloten voortuintje met voetgangershek voor het huis. Woonhuis van drie + twee traveeën onder verspringend zadeldak met 18de-eeuwse kern.


ID: 34605 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Eendekooi 18 (Aalter)
Omhaagde hoeve met losse bestanddelen gelegen in de straatbocht aan de bosrand; het hek wordt geflankeerd door linden, aan rechter boom, houten kapelletje. Boerenwoning van één bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk uit eind 18de eeuw. Aan de straat, bakhuis met bewaarde oven.