81 resultaten


ID: 131487 | Landschappelijk element

Bomenrijen van opgaande okkernoten langs kanaal

Hoge Wieltjesgracht, Masscheleinlaan (Ieper)
De kanaalbeplanting van opgaande okkernoten vormt een representatief voorbeeld van watergebonden bomenrijen. De beplanting is geconcipieerd als laat 19de-eeuwse stadsverfraaiing na ontmanteling van de stadsvesten en met een uitzonderlijk en traditioneel gebruik waarbij de vruchten van de fruitbomen door bewoners kunnen worden geoogst door de bomen tijdelijk af te huren van de stedelijke overheid.


ID: 305360 | Landschappelijk element

Oorlogslandschap Palingbeek

Palingbeekstraat zonder nummer (Ieper)
Ten noorden van het voormalig kanaal Ieper-Komen, in het provinciaal domein 'De Palingbeek' zijn nog verschillende landschappen waarneembaar, die met hun bom- en mijnkraters getuigen van de woelige oorlogsjaren. Hier en daar zijn ook betonconstructies en restanten ervan te bespeuren.


ID: 200271 | Bouwkundig element

Dubbele schutsluis

Leuvensesteenweg zonder nummer (Kampenhout)
Gestimuleerd door het succes van het Brussels kanaal wilde ook Leuven in het midden van de 18de eeuw een kanaal bouwen. Met het graven van de 30 kilometer lange Vaart zou Leuven immers toegankelijk worden voor zeeschepen.


ID: 306670 | Landschappelijk element

Cantelmolinie

Cantelmolinie, Greveningedijk, Hazegrasstraat, Roden-Ossenstraat, Sluisstraat (Knokke-Heist)
Verdedigingslinie uit 1632-1700. De linie bestaat uit een wal met gracht en zeven redans.


ID: 59302 | Bouwkundig element

Sluis 11 met sluiswachterswoning

Abdijkaai 16 (Kortrijk)
Sluis 11 op het kanaal Bossuit-Kortrijk met bijhorend sluiswachtershuis.


ID: 135343 | Landschappelijk geheel

Kasteel van Hocht en Hochterbampd

Lanaken, Neerharen (Lanaken)
Het kasteel van Hocht en Hochterbampd zijn - enigszins geïsoleerd - gelegen nabij de Maas. Begin 19de eeuw werd hier parallel met de Maas de Zuid-Willemsvaart getrokken, in de jaren 1930 volgde de aanleg van het Verbindingskanaal Briegden-Neerharen. De smalle sluis van Neerharen oogt spectaculair gezien het hoogteverschil van bijna 10 m. Het kasteel van Hocht is in oorsprong een abdij, eind 12de eeuw gesticht door de heren van Pietersheim. De omgeving van de abdij-, nu kasteelsite, wordt ingenomen door akkers, (laagstam)boomgaarden en enkele weiden, hier en daar afgelijnd door bomengordels. Aan de overzijde van de Zuid-Willemsvaart ligt de uiterwaard Hochterbampd waarvan de naam verwijst naar de beemden (vochtige weilanden) van het voormalige Hocht. Delen van het gebied zijn laag gelegen zodat ze regelmatig overstromen bij hoogwater van de Maas.


ID: 300030 | Landschappelijk element

Omleidingskanaal van de Nete en de Wandeling

Anton Bergmannlaan, Antwerpsestraat, Baron Opsomerlaan, Frederik Peltzerstraat, Gaslei, Kanunnik Davidlaan, Sluislaan, Spuilei, Stadsvest, Van Boeckellaan (Lier)
De afleidingsvaart of het omleidingskanaal van de Nete werd in 1860 gegraven ten westen van Lier. De afleidingsvaart wordt afgezoomd door een bebost talud of een bomenrij en het jaagpad.


ID: 34147 | Bouwkundig element

Goed te Wildespele

Dam 96 (Lochristi)
Geïsoleerde enkelvoudig omgrachte hoeve achter de westelijke straatkant bereikbaar via een circa 500 meter lange toegangsdreef.


ID: 302648 | Bouwkundig geheel

Kanaal Bocholt-Herentals met sluizen

Sluizenstraat (Lommel), Waterstraat (Mol)
Geheel van drie gelijkaardige opeenvolgende sluizencomplexen op het verbindingskanaal Bocholt-Herentals.


ID: 301163 | Landschappelijk element

Strook Lieben

Mechelen-aan-de-Maas (Maasmechelen)
Initieel was de strook Lieben bedoeld voor de aanleg van een kanaal tussen Maasmechelen en Genk, maar dit plan werd nooit gerealiseerd waarna het gebied in de tweede helft van de 19de eeuw werd bebost met naaldbos. De zuidelijke bosgrens van de strook is gemarkeerd door een ondiepe gracht en het talud is beplant met hakhout van wintereik.