1786 resultaten


ID: 9661 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Markt zonder nummer (Zottegem)
Kruiskerk gelegen ten noorden van het Marktplein. Zottegem was voorheen voor de bediening afhankelijk van Strijpen; in de 14de eeuw, zelfstandige parochie met gotische kruiskerk; in 1564 en 1645, geteisterd door brand en verwoestingen; enkel het koor en de middenbeuk bleven bewaard. Door de eeuwen meermaals aangepast en uitgebreid.


ID: 9797 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

Oombergenstraat zonder nummer (Zottegem)
De kerk is ingeplant op een verhevenheid in een ommuurd kerkhof met een hoofdtoegang met ijzeren poort ten westen, bereikbaar via een trap met arduinen treden. Van de éénbeukige romaanse kerk is het schip gedeeltelijk bewaard. Eind 14de - begin 15de eeuw werd een massieve vierkante westtoren gebouwd, geflankeerd door een rond traptorentje. In 1579 en 1582 werd de kerk vernield door brandstichtingen. Vanaf 1597 werkte men aan de heropbouw van de vernielde kerk. later nog meermaals uitgebreid en aangepast.


ID: 9774 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Pieters-Banden en Sint-Berlindis

Parkstraat 2A (Zottegem)
De neogotische parochiekerk werd van 1848 tot 1855 opgetrokken naar ontwerp van architect Jan-August Clarisse en is gelegen op een perceel met een leilindenrij.


ID: 9790 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Amandus met omringend kerkhof

Sint-Eligiusplein zonder nummer (Zottegem)
Neoclassicistische kerk gelegen in omringend kerkhof met recente breukstenen muur en haag. Van de kerk uit de 12de eeuw bleef enkel het koor bewaard, aangepast in de 17de eeuw. De huidige kerk dateert van 1834.


ID: 9818 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming

Sint-Hubertusplein zonder nummer (Zottegem)
Pseudobasiliek, gelegen op een hoogte met omringend, ommuurd kerkhof; trappen aan westzijde. Van de gotische éénbeukige kerk uit de 13de eeuw zijn gebleven: koor, transept, kruisingstoren en vermoedelijk zuidelijke sacristi. Het driebeukig schip dateert uit de 18de eeuw. In 1776-1777, uitbreiding van schip met één travee.


ID: 9873 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Martinusplein zonder nummer (Zottegem)
Belangrijke kerk waarvan de oorsprong teruggaat tot de preromaanse tijd. Huidige plattegrond ontvouwt een gotische 13de-eeuwse westtoren, een gotisch driebeukig schip van vier traveeën, een hoger romaans koor van oorspronkelijk twee traveeën met halfronde apsis, een zuidelijke sacristie uit de 18de eeuw met 17de-eeuwse onderbouw en een zuidelijke bergruimte uit begin 19de eeuw in het verlengde van de zuidelijke zijbeuk.


ID: 9759 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Paulus Bekering

Sint-Paulusplein 2 (Zottegem)
Inplanting op een lichte verhevenheid en omgeven door een ommuurd kerkhof; twee treuressen voor het westportaal. Heterogeen gebouw, resultaat van verschillende bouwcampagnes en restauraties. Oorspronkelijk éénbeukige romaanse kerk voor het eerst vermeld in 1176.


ID: 9737 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Pieters-Banden

Sint-Pietersplein 2 (Zottegem)
Baksteenbouw uit 1779 op zandstenen plint; natuursteen voor hoekstenen, kroonlijst en omlijsting der muuropeningen, omringd door een kerkhof. De plattegrond vertoont: een westtoren met ten noorden traptoren, driebeukig schip van vijf traveeën, koor van twee traveeën met vlakke sluiting, ten noorden en ten zuiden sacristie van één travee.


ID: 9833 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Andries

Strijpenplein zonder nummer (Zottegem)
Voor het eerst vermeld in 1162. De oorspronkelijk romaanse zaalkerk werd tweemaal vergroot met een vroeggotisch gedeelte uit de 15de eeuw. In 1897 werd de bouwvallige kerk gesloopt en in neogotische stijl heropgebouwd naar ontwerp van architect Jules Goethals; ze werd gewijd in 1898. De kerk is omringd door een klein kerkhof en bakstenen muur.


ID: 200022 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Odulphus

Bronstraat zonder nummer (Zoutleeuw)
De neoclassicistische kerk uit 1840 is excentrisch gelegen in een landelijke omgeving. In de kerk bevindt zich een verplaatsbaar rococo orgel uit de 18de eeuw.