Erfgoedobjecten in de Inventaris

De module met erfgoedobjecten

Erfgoedobjecten zijn alle erfgoeditems die wij wetenschappelijk geïnventariseerd hebben. Het gaat zowel om archeologische, bouwkundige, landschappelijke als varende objecten. De erfgoedobjecten vormen een startpunt voor verder wetenschappelijk onderzoek en dienen als referentiekader voor toekomstige vaststellingen en beschermingen.

Een geïntegreerde aanpak

Omdat we aan elk erfgoedobject disciplines hebben toegekend, is het mogelijk om te zoeken naar archeologisch, bouwkundig of landschappelijk erfgoed, of een combinatie daarvan. In de toekomst willen we nog meer inzetten op dat laatste. Op dit moment zijn bijvoorbeeld een pastorie, de bijhorende tuin en een boom in die tuin vaak nog elk apart opgenomen in onze inventaris. We streven ernaar om de informatie in dergelijke samenhorende fiches zo veel mogelijk te bundelen in een fiche, zodat je alle informatie over een bepaald relict in één oogopslag te zien krijgt.

Een goede integratie van alle informatie betekent ook een goede koppeling met onze andere databanken en toepassingen. Daarom maakten we het mogelijk om van op elke fiche door te klikken naar:

  • het Geoportaal voor alle kaartgegevens.
  • de Beeldbank voor afbeeldingen.
  • de module met aanduidingsobjecten voor meer informatie over het eventuele juridische
  • statuut: vastgesteld, beschermd, UNESCO Werelderfgoed of erfgoedlandschap.
  • de module met thema's voor een geografisch of inhoudelijk kader. Je krijgt ook voorbeelden te zien van soortgelijke erfgoedobjecten.

Methode

Wanneer we overwegen om een onroerend goed op te nemen als erfgoedobject, werken we volgens een vastgestelde wetenschappelijke inventarismethodologie . We raadplegen meerdere bronnen en evalueren de decretaal vastgelegde erfgoedwaarden. We overwegen ook de zeldzaamheid, herkenbaarheid, representativiteit, ensemblewaarde en contextwaarde. Voor het archeologisch erfgoed bepalen we de waarde aan de hand van een archeologische nota .

Soorten inventarisaties

De voorbije decennia brachten we het waardevolle onroerend erfgoed voornamelijk in kaart met geografische inventarisatieacties, vaak per gemeente. Tegenwoordig inventariseren we alleen nog thematisch , en bieden we trajectondersteuning aan voor lokale overheden die zelf geografisch willen (her)inventariseren.

We blijven de erfgoedobjecten aanvullen en actualiseren. Dat is ook nodig omdat onderzoek voortdurend nieuwe inzichten voortbrengt en ook de situatie van het onroerend erfgoed ter plekke verandert.

Meer lezen?