Gebeurtenis

Inventarisatie Maalbeekvallei en gevarieerde cultuurlandschap ten oosten Grimbergen

geografische inventarisatie, vaststellingen
ID
1031
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1031

Beschrijving

Het landschappelijke geheel “Maalbeekvallei en gevarieerde cultuurlandschap ten oosten Grimbergen” werd (opnieuw) geïnventariseerd naar aanleiding van de vaststelling van dit gebied (voorheen aanduiding ankerplaats). Deze vaststelling gebeurde meestal met als doel om het gebied via een ruimtelijk uitvoeringsplan door te laten vertalen naar een erfgoedlandschap.

Voorafgaand aan de vaststelling werd een inhoudelijk onderzoek en terreinwerk uitgevoerd en werd de actuele toestand geregistreerd aan de hand van foto’s. Op basis hiervan werd de tekstfiche en de afbakening van het gebied geactualiseerd. Daarnaast werden er tijdens deze gebeurtenis ook nieuwe erfgoedobjecten (landschappelijk, bouwkundig, archeologisch) toegevoegd aan de inventaris, of bestaande fiches geactualiseerd.

Bij de inventarisatie werd uitgegaan van de afbakening van het landschappelijke geheel. Er werd echter vaak ruimer gekeken dan deze strikte afbakening waardoor er ook objecten kunnen zijn opgenomen die buiten deze afbakening liggen.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 06-02-2020


Relaties

Is deel van

Aanduiding ankerplaatsen 2006-2014

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Tommenmolenstraat zonder nummer (Grimbergen)
Jonge knotbomenrij van schietwilg. Het betreft een vrij volledige rij knotbomen in de straatberm.


Veldkantstraat zonder nummer (Grimbergen)
De knotwilg staat in een weiland aan de kant van de Veldkantstraat. De boom wordt nog traditioneel geknot in functie van de houtopbrengst.


Borrestraat zonder nummer (Grimbergen)
De drie zomereiken staan in een bomenrij op de oostelijke berm van de Borrestraat, en net oosten van de Liermolen. De bomenrij is vermoedelijk een relict van een langere bomenrij of dreef in de Borrestraat.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Beigem, Grimbergen, Humbeek (Grimbergen), Vilvoorde (Vilvoorde)
De Maalbeekvallei ten oosten van Grimbergen is vastgesteld in de landschapsatlas.