Gebeurtenis

Inventarisatie Maalbeekvallei en gevarieerde cultuurlandschap ten oosten Grimbergen

geografische inventarisatie, vaststellingen
ID: 1031   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1031

Beschrijving

Het landschappelijke geheel “Maalbeekvallei en gevarieerde cultuurlandschap ten oosten Grimbergen” werd (opnieuw) geïnventariseerd naar aanleiding van de vaststelling van dit gebied (voorheen aanduiding ankerplaats). Deze vaststelling gebeurde meestal met als doel om het gebied via een ruimtelijk uitvoeringsplan door te laten vertalen naar een erfgoedlandschap.

Voorafgaand aan de vaststelling werd een inhoudelijk onderzoek en terreinwerk uitgevoerd en werd de actuele toestand geregistreerd aan de hand van foto’s. Op basis hiervan werd de tekstfiche en de afbakening van het gebied geactualiseerd. Daarnaast werden er tijdens deze gebeurtenis ook nieuwe erfgoedobjecten (landschappelijk, bouwkundig, archeologisch) toegevoegd aan de inventaris, of bestaande fiches geactualiseerd.

Bij de inventarisatie werd uitgegaan van de afbakening van het landschappelijke geheel. Er werd echter vaak ruimer gekeken dan deze strikte afbakening waardoor er ook objecten kunnen zijn opgenomen die buiten deze afbakening liggen.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 06-02-2020


Relaties

Is deel van

Aanduiding ankerplaatsen 2006-2014

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Kloosterdam zonder nummer (Grimbergen)
De hakhoutstoven van linde zijn op de linker oever van de Maalbeek gelegen. De stoven worden periodiek gekapt. De hakhoutstoven werden aangeplant met een welbepaalde functie, als brand-, ambachts-, bouw- of geriefhout of als loofvoedering.


Steenpoeldreef zonder nummer (Grimbergen)
De dreef van gewone beuk vertrekt van aan het Kasteel d'Overschie en staat haaks op de dreef in de Vorststraat. De weg van de Steenpoeldreef ligt ten noorden van de bomenrijen. In de dreefzate bevindt zich een half verhard pad. De bomen hebben in de rij een plantverband van zeven meter. Ook tussen de twee bomenrijen is het plantverband zeven meter. De meest oostelijke boom van de zuidelijke rij heeft een omtrek van 272 centimeter.


Benedestraat zonder nummer (Grimbergen)
De groep van drie opgaande populieren ligt in de hoek van een weiland. Het aanpalende weiland heeft enkele knotbomenrijen. Het betreft een oude kloonvariëteit van populier.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Beigem, Grimbergen, Humbeek (Grimbergen), Vilvoorde (Vilvoorde)
De Maalbeekvallei ten oosten van Grimbergen is vastgesteld in de landschapsatlas.