Gebeurtenis

Inventarisatie funerair erfgoed

thematische inventarisatie
ID
1033
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1033

Beschrijving

De thematische inventarisatie van het funerair erfgoed in Vlaanderen ging van start in 2013. Het is een gefaseerd project waarbij in eerste instantie alle bewaarde kerkhoven in Vlaanderen worden onderzocht. In een tweede fase komen de buitenbegraafplaatsen aan bod.

Het onderzoek vindt plaats op basis van veldwerk, aangevuld met het onderzoek van historische kaarten, afbeeldingen en literatuur. 

Bij de selectie van het funerair erfgoed voor opname in de inventaris wordt rekening gehouden met het totaalbeeld van de site, de structurerende historische erfgoedelementen en de individuele graftekens die in ideale omstandigheden de evolutie van de funeraire vormgeving over een langere periode illustreren. De inventarisatie heeft niet tot doel om alle erfgoedelementen, waaronder de graftekens, individueel te inventariseren en te beschrijven maar wel de algemenen kenmerken en tendensen van een funeraire site te capteren. 

De resultaten worden beschreven in de Inventaris Onroerend Erfgoed. Er is aandacht voor de geschiedenis van de site of het object, de structurerende erfgoedelementen, de types aan graftekens die er bewaard bleven, de gebruikte stijlen en materialen. De meest opmerkelijke graftekens worden afzonderlijk beschreven. Beschermde graftekens krijgen een eigen object in de inventaris. 

Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  :


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Sint-Pietersstraat zonder nummer (Avelgem)
Georiënteerde dorpskerk binnen een ommuurd kerkhof. In oorsprong vroeggotische kerk, die in de loop der tijden gewijzigd werd: de verscheidenheid van materialen en de bouwnaden verwijzen naar de talrijke verbouwingen die de kerk onderging. Eenvoudig bedehuis deels opgetrokken in natuursteen en deels in baksteen. De plattegrond ontvouwt een driebeukige hallenkerk van vier traveeën, voorafgegaan door een vierkante, 14de-eeuwse westtoren. Vijfzijdig koor met drie spitsboogvensters. Achter de zuidbeuk Sint-Pieterskapel op rechthoekig grondplan. Aansluitend op de noordbeuk sacristie.


Fleriskotstraat 33B (Middelkerke)
Parochiekerk toegewijd aan Sint-Guilielmus of aan de Heilige Willem gelegen in een omgevend kerkhof. Bedehuis uit de wederopbouwperiode, naar ontwerp van architect T. Raison. De plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste westtoren met oudere kern en een kerk van het basilicale type.


Poeseledorp 1A (Deinze)
Kerk heropgebouwd naar ontwerp van J.-A. Clarysse in 1850, voltooid in 1852 met omringend omhaagd kerkhof. Op het kerkhof voornamelijk graftekens uit het interbellum en de naoorlogse periode.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Inventarisatie funerair erfgoed [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1033 (Geraadpleegd op )