Gebeurtenis

Inventarisatie funerair erfgoed

thematische inventarisatie
ID
1033
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1033

Beschrijving

De thematische inventarisatie van het funerair erfgoed in Vlaanderen ging van start in 2013. Het is een gefaseerd project waarbij in eerste instantie alle bewaarde kerkhoven in Vlaanderen worden onderzocht. In een tweede fase komen de buitenbegraafplaatsen aan bod.

Het onderzoek vindt plaats op basis van veldwerk, aangevuld met het onderzoek van historische kaarten, afbeeldingen en literatuur. 

Bij de selectie van het funerair erfgoed voor opname in de inventaris wordt rekening gehouden met het totaalbeeld van de site, de structurerende historische erfgoedelementen en de individuele graftekens die in ideale omstandigheden de evolutie van de funeraire vormgeving over een langere periode illustreren. De inventarisatie heeft niet tot doel om alle erfgoedelementen, waaronder de graftekens, individueel te inventariseren en te beschrijven maar wel de algemenen kenmerken en tendensen van een funeraire site te capteren. 

De resultaten worden beschreven in de Inventaris Onroerend Erfgoed. Er is aandacht voor de geschiedenis van de site of het object, de structurerende erfgoedelementen, de types aan graftekens die er bewaard bleven, de gebruikte stijlen en materialen. De meest opmerkelijke graftekens worden afzonderlijk beschreven. Beschermde graftekens krijgen een eigen object in de inventaris. 

Auteurs: Mertens, Joeri
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Dorp zonder nummer (Assenede)
Imposante, witgeschilderde kerk ingeplant in het midden van het dorpsplein en omgeven door het kerkhof met omheining met ijzeren hekken op lage bakstenen voet tussen vierkante pijlers en haag aan de kerkhofzijde, en muur met spaarvelden aan de zuidzijde, naar ontwerp van architect O. Oosterlinck van 1905. Deze parochie werd in 1264 definitief onder het gezag van de bisschop van Doornik geplaatst en stilistisch zijn de oudste delen van de kerk met name de kruising met achtzijdige toren, het transept met traptorentje en de kern van vijf traveeën van het schip, in deze periode te situeren. Omhaagd en ommuurd kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie aan voornamelijk 20ste-eeuwse graftekens en een neoclassicistisch bakstenen utilitair gebouw.


Poeseledorp 1A (Deinze)
Kerk heropgebouwd naar ontwerp van J.-A. Clarysse in 1850, voltooid in 1852 met omringend omhaagd kerkhof. Op het kerkhof voornamelijk graftekens uit het interbellum en de naoorlogse periode.


Vlekkemdorp zonder nummer (Erpe-Mere)
Neogotische pseudobasilicale kerk van 1858-1860, gelegen op een kleine hoogte, met deels bewaard kerkhof met graftekens en omringende muur, en met een 18de-eeuwse calvarie tegen de sacristie. De plattegrond ontvouwt: een westtoren, een driebeukig schip met vier traveeën, een koor van één travee met driezijdige sluiting, noordelijke en zuidelijke sacristie.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Inventarisatie funerair erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1033 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.