Gebeurtenis

Inventarisatie funerair erfgoed

thematische inventarisatie
ID
1033
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1033

Beschrijving

De thematische inventarisatie van het funerair erfgoed in Vlaanderen ging van start in 2013. Het is een gefaseerd project waarbij in eerste instantie alle bewaarde kerkhoven in Vlaanderen worden onderzocht. In een tweede fase komen de buitenbegraafplaatsen aan bod.

Het onderzoek vindt plaats op basis van veldwerk, aangevuld met het onderzoek van historische kaarten, afbeeldingen en literatuur. 

Bij de selectie van het funerair erfgoed voor opname in de inventaris wordt rekening gehouden met het totaalbeeld van de site, de structurerende historische erfgoedelementen en de individuele graftekens die in ideale omstandigheden de evolutie van de funeraire vormgeving over een langere periode illustreren. De inventarisatie heeft niet tot doel om alle erfgoedelementen, waaronder de graftekens, individueel te inventariseren en te beschrijven maar wel de algemenen kenmerken en tendensen van een funeraire site te capteren. 

De resultaten worden beschreven in de Inventaris Onroerend Erfgoed. Er is aandacht voor de geschiedenis van de site of het object, de structurerende erfgoedelementen, de types aan graftekens die er bewaard bleven, de gebruikte stijlen en materialen. De meest opmerkelijke graftekens worden afzonderlijk beschreven. Beschermde graftekens krijgen een eigen object in de inventaris. 

Auteurs: Mertens, Joeri
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Kastanjestraat zonder nummer (Geraardsbergen)
Vernieuwde pseudo-basilikale kerk met omringend, ommuurd kerkhof met 20ste-eeuwse graftkens. Classicistische kerk van 1776, hernieuwd in 1971-1974 naar ontwerp van architect R. Borremans, gegevens vermeld op een gedenksteen in de kerk.


Idegemplein zonder nummer (Geraardsbergen)
Gelegen ten oosten van het Idegemplein met een kerkhof en bakstenen muur aan zuidelijke en oostelijke zijden. Van de oude kerk uit de 15de eeuw bleven slechts de noordelijke transeptarm en de toren bewaard. Driebeukig schip van drie traveeën, zuidelijke transeptarm, koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting en zuidelijke sacristie van een travee tegen zuidelijke transeptarm, alle uit de 18de eeuw.


Zijpstraat zonder nummer (Geraardsbergen)
Eenbeukig kruiskerkje, gelegen op een hoogte, middenin kerkhof met zandstenen muur met steunbeertjes. De kerk gaat terug tot een 13de-eeuws, éénbeukig kerkje met centrale toren, uitgebreid in 1451. Aanpassingen in de 18de eeuw, waaronder westgevel uit 1772; eind 19de - begin 20ste eeuw vond een neogotische restauratie plaats. Op het kerkhof bleven 19de en 20ste-eeuwse graftekens bewaard.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Inventarisatie funerair erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1033 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.