Gebeurtenis

Inventarisatie erfgoed Eerste Wereldoorlog provincie Antwerpen

thematische inventarisatie
ID
1034
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1034

Beschrijving

De Provincie Antwerpen schreef een externe opdracht uit tot het inventariseren van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog in de provincie. In overleg werd afgesproken dat de relicten die beantwoorden aan de selectiecriteria voor de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, door de projectmedewerkers in onze inventaris worden ingevoerd.

Het project is deel van het Interreg – 2 Zeeënproject “WWI – the Great War between the lines”. Het betreft een beschrijvende inventarisatie van het onroerend WOI-erfgoed in de provincie Antwerpen

De uitvoerder baseert zich bij het verzamelen en in kaart brengen van erfgoedsporen op onderstaande criteria:

  • Het relict bevindt zich op het grondgebied van de provincie Antwerpen.
  • Het relict maakte deel uit van een militaire constructie en speelde een rol van betekenis tijdens de Eerste Wereldoorlog of werd opgericht tijdens de Eerste Wereldoorlog.
  • Het relict vervulde een bijzondere rol binnen het kader van de Eerste Wereldoorlog op politiek, sociaal, economisch of cultureel vlak.
  • Het betreft een begraafplaats met een specifieke link met de Eerste Wereldoorlog.
  • Het betreft een oorlogsmonument, opgericht ter herdenking van gesneuvelden in 1914-1918 of ter herinnering aan een ander aspect van de Eerste Wereldoorlog.

De uitvoerder maakt een exhaustieve inventaris van de erfgoedsporen die voldoen aan deze criteria. Daarnaast kan hij, mits consultatie van de opdrachtgever, erfgoedsporen toevoegen die buiten de definitie vallen maar toch op één of andere manier verbonden zijn met de Eerste Wereldoorlog in de provincie Antwerpen. In overleg met de opdrachtgever kan de definitie verfijnd of verbreed worden.

Auteurs: Meganck, Leen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Kweekstraat 4A-B (Merksplas)
Klassenvleugel van zes traveeën schilddak, ten zuiden een vierkante toren onder afgeknotte spits.


Steenweg op Wortel (Merksplas)
Toegang gemarkeerd door bakstenen hekpijlers waartussen ijzeren poort.


Grote Markt 50 (Herentals)
Gotische lakenhal op rechthoekige plattegrond en belfort, opgericht door Peter Moens en Merten Casus in 1534.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Inventarisatie erfgoed Eerste Wereldoorlog provincie Antwerpen [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1034 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.