Gebeurtenis

Inventarisatie bunkers Bruggenhoofd Gent

thematische inventarisatie
ID
1072839
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072839

Beschrijving

In navolging van de diverse bunkerlinies uit de Eerste Wereldoorlog, die zijn geïnventariseerd in het kader van het beleidsthema rond het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en naar aanleiding van een stageproject van een student worden de bunkers van het Bruggenhoofd Gent individueel geïnventariseerd en opgenomen in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed. De resultaten van deze inventarisatie kunnen door de diverse overheden worden gebruikt als beleidsinstrument.

De bunkers zijn individueel gefotografeerd en beschreven op basis van de informatie die terug te vinden is op de website www.bunkergordel.be (Luc Van de Sijpe). Voor elke bunker wordt een inventarisfiche opgemaakt, die wordt gekoppeld aan het bouwkundig geheel van de totale linie. Er wordt in de bibliografie steeds een link gelegd met de specifieke webpagina van de desbetreffende bunker op bunkergordel.be.

Het Bruggenhoofd Gent of ‘Tête de Pont de Gand’ is een Belgische bunkerlinie, die tussen 1934 en 1938 werd aangelegd op ongeveer acht kilometer ten zuiden van Gent, tussen de Leie in Astene (Deinze) en de Schelde in Kwatrecht (Wetteren). De aanleg van deze linie kaderde in de fortificatiepolitiek die België na de Eerste Wereldoorlog voerde. In 1938 bestond het Bruggenhoofd Gent uit 228 betonnen bunkers, waarvan er vandaag nog ongeveer 180 bewaard zijn. Het eigenlijke bruggenhoofd was opgebouwd uit twee grote weerstandsnesten en drie steunpunten, met elkaar verbonden via een courtine, een ondersteunende verdedigingslinie, bestaande uit drie lijnen. De meeste bunkers waren flankerend opgesteld, met overlappende schootsvelden.

De bunkers van het Bruggenhoofd zijn historische getuigen van de fortificatiepolitiek die België voerde na de Eerste Wereldoorlog. Elke bunker op zich heeft een historische waarde omdat elke bunker een rol toebedeeld kreeg in het grote geheel, de totale bunkerlinie. Wat bij deze linie opvalt, is de moeite die werd gestoken in de camouflage van elke bunker, wat de historische waarde versterkt. Bij vele bunkers vonden bovendien grotere gevechten of kleinere schermutselingen plaats in mei 1940, waardoor deze bunkers ook als historische getuigen beschouwd worden van de Achttiendaagse Veldtocht.

De bunkers zijn niet in strakke types onder te verdelen, maar de typologische kenmerken komen steeds terug, aangepast aan de functie en inplanting van de desbetreffende bunker. Zodoende genereren deze bunkers ook een architecturale waarde. Rond vele bunkers is er ongetwijfeld nog een waardevol bodemarchief terug te vinden, waardoor er ook sprake is van een archeologische waarde.

Auteurs: Decoodt, Hannelore
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Astene (Deinze), Baaigem, Gavere, Semmerzake, Vurste (Gavere), Gontrode, Melle (Melle), Bottelare, Lemberge, Melsen, Munte, Schelderode (Merelbeke), Eke, Nazareth (Nazareth), Gijzenzele, Landskouter, Moortsele, Oosterzele, Scheldewindeke (Oosterzele), Wetteren (Wetteren)
Belgische verdedigingslinie met bunkers, tussen 1934 en 1938 aangelegd op een achttal kilometer ten zuiden van Gent, meer bepaald tussen Astene (Deinze) en Kwatrecht (Wetteren).


Brusselsesteenweg (Wetteren)
Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit van de tweede verdedigingslijn. De bunker werd ingebouwd in de brug onder de spoorlijn tussen Melle en Wetteren en bevat één bunkerruimte met schietopening voor mitrailleur.


Oosterzelesteenweg (Wetteren)
Belgische bunker, tijdens het interbellum opgetrokken als onderdeel van het Bruggenhoofd Gent. De bunker maakte meer bepaald deel uit van de eerste verdedigingslijn en bevat twee ruimtes, elk voorzien van een schietopening voor mitrailleur en een observatiekoepel.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Inventarisatie bunkers Bruggenhoofd Gent [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072839 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.