Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Vaartstraat Fase 1

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1075091
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075091

Beschrijving

Er werden acht 1,80 m brede sleuven met een tussenafstand van ca.15 m en een NW-ZO oriëntatie aangelegd. Twee van de sleuven kenden een andere oriëntatie (ZW-NO) omwille van de bestaande bebouwing. In totaal werd 368 m² van de totale 4236,8 m² gesleufd wat goed is voor ongeveer 8,8% van de totale oppervlakte. Wanneer echter de zones die niet konden gesleufd worden in mindering worden gebracht gaat het om 9,9%.

De prospectie met ingreep in de bodem toonde slechts beperkte archeologische sporen aan. Hieruit blijkt dat het terrein pas in de late middeleeuwen slechts beperkt in cultuur werd gebracht. Het potentieel tot kennisvermeerdering van de waargenomen archeologische sporen wordt als dermate laag ingeschat dat een vervolgonderzoek niet wordt geadviseerd. Voor fase 2 dient het vooronderzoek met ingreep in de bodem wel nog te worden uitgevoerd zoals beschreven in het programma van maatregelen bij de archeologienota.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Bronnen

Bron: VERHAEVERT K. & VANHOUTTE C. 2021: Nota, Verslag van resultaten, Proefsleuvenonderzoek, Oudenburg Vaarstraat Fase 1 (prov. West-Vlaanderen). Monument Vandekerckhove nv, Ingelmunster.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Is gerelateerd aan


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vaartstraat (Oudenburg)
Naar aanleiding van het verkavelen van gronden werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. In de loop van het traject werd beslist de werken gefaseerd uit te voeren. Dit verslag omhelst het archeologisch onderzoek binnen de 1ste fase.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuvenonderzoek Vaartstraat Fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075091 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.