Gebeurtenis

Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie West-Vlaanderen

vaststellingen
ID
1077062
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077062

Beschrijving

Minister Matthias Diependaele ondertekende op 26 april 2024 het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie West-Vlaanderen. Het ministerieel besluit werd op 6 mei 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De rechtsgevolgen van het ministerieel besluit gingen op 14 mei 2024 van kracht. Met dit besluit worden 25.218 bouwkundige objecten in deze provincie vastgesteld als bouwkundig erfgoed. 2.855 bouwkundige objecten werden met dit besluit geschrapt uit de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed omdat ze niet meer voldoende goed bewaard zijn of omdat ze geen erfgoedwaarde meer hebben.

Het openbaar onderzoek en advies van de VCOE

Aan de ondertekening van dit besluit ging een openbaar onderzoek vooraf. Hiervoor organiseerde het agentschap Onroerend Erfgoed samen met de steden en gemeenten en intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten een grootschalig openbaar onderzoek van 1 april tot en met 30 mei 2023. Het volledig digitale vaststellingsdossier lag voor op deze webpagina van het agentschap onroerend erfgoed: https://id.erfgoed.net/openbareonderzoeken/376. Het agentschap ontving tijdens het openbaar onderzoek 297 opmerkingen en bezwaren.

Tijdens het openbaar onderzoek kon men een opmerking of bezwaar indienen over 28.081 bouwkundige objecten, verdeeld over twee lijsten:

1) Lijst met vast te stellen bouwkundig erfgoed (25.292 bouwkundige objecten)

De basis voor deze vaststelling is de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed. Alle gebouwen en constructies uit deze inventaris hebben erfgoedwaarde. Het bouwkundig erfgoed dat ook voldoende goed bewaard bleef wordt opgenomen in het vaststellingsbesluit. Na ondertekening van dit besluit gelden een aantal rechten en plichten die het behoud van dit erfgoed stimuleren.

2) Lijst met niet langer vast te stellen bouwkundig erfgoed (2.789 bouwkundige objecten)

Tijdens de vaststellingsprocedure lagen ook een aantal bouwkundige objecten voor die niet langer vastgesteld worden. Deze worden uit het oude vaststellingsbesluit van 2014 geschrapt omdat ze geen erfgoedwaarde meer bezitten, niet langer voldoende goed bewaard zijn door sloop of zware verbouwingen of omdat ze niet langer beantwoorden aan de beschrijving van het bouwkundig erfgoed. Ook schrappen we een aantal administratieve dubbels.

Op 18 februari 2024 adviseerde de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed de minister over het besluit. In het advies houdt de VCOE rekening met alle ingediende opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend. De behandeling van de bezwaren en opmerkingen en de bespreking van het advies van de VCOE is beschikbaar als bijlage van het ministerieel besluit.

Het ministeriƫle besluit

Na verwerking van de opmerkingen en bezwaren van het openbaar onderzoek en rekening houdend met het advies van de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed, werd het vaststellingsvoorstel bijgewerkt.

Het definitieve vaststellingsbesluit bevat in totaal 28.073 bouwkundige objecten in de provincie West-Vlaanderen. 2.855 bouwkundige objecten werden met dit besluit geschrapt uit de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed omdat ze niet meer voldoende goed bewaard zijn of omdat ze geen erfgoedwaarde meer hebben.

Het besluit en alle bijlagen is beschikbaar op de besluitendatabank van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://id.erfgoed.net/besluiten/15115.

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Oude Hondstraat 8 (Zonnebeke)
Hoeve heropgebouwd grosso modo naar ontwerp van architect M. Dujardin van 1921. Inbreng van een minder traditioneel element namelijk zijrisaliet met puntgevel in huiserfgevel, voorst aansluitend bij de regionale hoevebouw. Lage bestanddelen U-vormig opgesteld rondom een begrint erf met geplaveide stoepen, toegankelijk via gietijzeren hek; boerenhuis, schuur en afgezonderde tabaksast; drenkplaats ten zuidoosten.


Oude Kortrijkstraat 50 (Zonnebeke)
Wederopbouwhoevetje met enkele minder traditionele elementen, zie het volume ten gevolge het niveauverschil tussen de straat- en achtergevel, en, de inbreng van minder streekeigen sierelementen als witbeschilderde horizontale banden, uitgelengde bakstenen consoles en pseudolekdrempels. Voorts echter grosso modo teruggaand op de regionale hoevebouw.


Oude Wervikstraat 48 (Zonnebeke)
Wederopbouwhoevetje uit het begin van de jaren 1920. Minder traditioneel boerenhuis, zie haakse en geknikte zadeldaken, voorst echter grosso modo aansluitend bij de traditionele hoevebouw. Losse, lage bestanddelen rondom een begrint erf; boerenhuis en dwarsschuur respectievelijk ten oosten en ten westen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie West-Vlaanderen [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077062 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.