Gebeurtenis

Inventarisatie houtige beplantingen Heuvelland

geografische inventarisatie
ID
1092
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1092

Beschrijving

De inventaris ‘Houtige Beplantingen met Erfgoedwaarde’ ontstond in 2006. Meldingen van erfgoedbomen en –struiken werden onderzocht en opgenomen in de inventaris indien ze erfgoedwaarde hadden. Om de methodologie op punt te zetten werd in de periode 2005-2013 één gemeente per provincie volledig geïnventariseerd. Op die manier zijn Zwalm, Herne, Heuvelland, Voeren en Bornem, met uitzondering van de beplantingen in tuinen en parken, gebiedsdekkend geïnventariseerd.

Bij deze geografische inventarisatie kwamen alle typologieën en soorten aan bod, ook representatieve doorsneebeplantingen. Er werd ook aandacht besteed aan de contextwaarde en hoe belangrijk het item is voor het geheel van de landschappelijke structuur. Tijdens uitgebreid veldwerk werden alle items geselecteerd en geëvalueerd.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 30-01-2020


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Kruisstraat 8 (Heuvelland)
Langs de volledige buitenomtrek van de huiskavel is over een lengte van circa 420 meter een continue kruishaag van eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) aangeplant waarin naar schatting ook een 40-tal knotbomen (schietwilg) zijn aangeplant.


Vrooilandstraat zonder nummer (Heuvelland)
Geknotte zwarte populier aangeplant als hoekboom op een perceelsgrens van een weide aansluitend bij een deels vervaagd buurtwegtracé. Het betreft hier vermoedelijk één van de dikste geknotte zwarte populier in Vlaanderen.


Brabantstraat 6 (Heuvelland)
geschoren afsluitingshaag van overwegend eenstijlige meidoorn.