Gebeurtenis

Inventarisatie houtige beplantingen Heuvelland

geografische inventarisatie
ID: 1092   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1092

Beschrijving

De inventaris ‘Houtige Beplantingen met Erfgoedwaarde’ ontstond in 2006. Meldingen van erfgoedbomen en –struiken werden onderzocht en opgenomen in de inventaris indien ze erfgoedwaarde hadden. Om de methodologie op punt te zetten werd in de periode 2005-2013 één gemeente per provincie volledig geïnventariseerd. Op die manier zijn Zwalm, Herne, Heuvelland, Voeren en Bornem, met uitzondering van de beplantingen in tuinen en parken, gebiedsdekkend geïnventariseerd.

Bij deze geografische inventarisatie kwamen alle typologieën en soorten aan bod, ook representatieve doorsneebeplantingen. Er werd ook aandacht besteed aan de contextwaarde en hoe belangrijk het item is voor het geheel van de landschappelijke structuur. Tijdens uitgebreid veldwerk werden alle items geselecteerd en geëvalueerd.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 30-01-2020


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Dranouterstraat 34 (Heuvelland)
Geknipte haag van gewone buxus als erfafsluiting.


Kroonaardstraat zonder nummer, Vierstraat zonder nummer (Heuvelland)
Deels gelegde en geschoren veekeringshaag van eenstijlige meidoorn, gedeeltelijk langsheen een voormalig wegtracé en bij inmiddels verdwenen bewoning.


Kauwakkerstraat zonder nummer (Heuvelland)
Drie opgaande Italiaanse populieren aangeplant bij de Calvarie, aan het kruispunt van de Kauwakkerstraat en de Zwartemolenstraat.