Gebeurtenis

Inventarisatie Grote Nete van Zammel tot Zoerle, Beeltjens en de depressie van Goor-Asbroek

vaststellingen, geografische inventarisatie
ID: 1095   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1095

Beschrijving

Het landschappelijke geheel “Grote Nete van Zammel tot Zoerle, Beeltjens en de depressie van Goor-Asbroek” werd (opnieuw) geïnventariseerd naar aanleiding van de vaststelling van dit gebied (voorheen aanduiding ankerplaats). Deze vaststelling gebeurde meestal met als doel om het gebied via een ruimtelijk uitvoeringsplan door te laten vertalen naar een erfgoedlandschap.

Voorafgaand aan de vaststelling werd een inhoudelijk onderzoek en terreinwerk uitgevoerd en werd de actuele toestand geregistreerd aan de hand van foto’s. Op basis hiervan werd de tekstfiche en de afbakening van het gebied geactualiseerd. Daarnaast werden er tijdens deze gebeurtenis ook nieuwe erfgoedobjecten (landschappelijk, bouwkundig, archeologisch) toegevoegd aan de inventaris, of bestaande fiches geactualiseerd.

Bij de inventarisatie werd uitgegaan van de afbakening van het landschappelijke geheel. Er werd echter vaak ruimer gekeken dan deze strikte afbakening waardoor er ook objecten kunnen zijn opgenomen die buiten deze afbakening liggen.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 06-02-2020


Relaties

Is deel van

Aanduiding ankerplaatsen 2006-2014

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Provinciebaan (Herselt)
Langs de westzijde van het erf van de Schanshoeve staat een afsluitingshaag van els.


Asberg 6 (Westerlo)
Een oude uitgegroeide afsluitingshaag van haagbeuk is een relict van de erfbeplanting van de molenhoeve die hoorde bij de banmolen van Asberg. Deze haag gaat mogelijk terug tot het einde van de 18de eeuw.


Beeltjensdreef zonder nummer (Westerlo)
De Beeltjensdreef werd aangelegd door Jean-Philippe Eugene de Merode in 1722. Aanvankelijk liep deze dreef van aan de kapel van de Huypensberg (nu gelegen op de Merodedreef) tot aan de Molen in Zoerle (gelegen op de Asberg). Dit was een van de vele dreven die de toenmalige markies van Westerlo liet aanleggen binnen zijn heerlijkheid.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Geel (Geel), Herselt (Herselt), Westmeerbeek (Hulshout), Varendonk (Laakdal), Westerlo (Westerlo)
Het gebied De Grote Nete van Zammel tot Zoerle, Beeltjens en de depressie van Goor-Asbroek is vastgesteld in de landschapsatlas.