Gebeurtenis

Inventarisatie Grote Nete van Zammel tot Zoerle, Beeltjens en de depressie van Goor-Asbroek

vaststellingen, geografische inventarisatie
ID
1095
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1095

Beschrijving

Het landschappelijke geheel “Grote Nete van Zammel tot Zoerle, Beeltjens en de depressie van Goor-Asbroek” werd (opnieuw) geïnventariseerd naar aanleiding van de vaststelling van dit gebied (voorheen aanduiding ankerplaats). Deze vaststelling gebeurde meestal met als doel om het gebied via een ruimtelijk uitvoeringsplan door te laten vertalen naar een erfgoedlandschap.

Voorafgaand aan de vaststelling werd een inhoudelijk onderzoek en terreinwerk uitgevoerd en werd de actuele toestand geregistreerd aan de hand van foto’s. Op basis hiervan werd de tekstfiche en de afbakening van het gebied geactualiseerd. Daarnaast werden er tijdens deze gebeurtenis ook nieuwe erfgoedobjecten (landschappelijk, bouwkundig, archeologisch) toegevoegd aan de inventaris, of bestaande fiches geactualiseerd.

Bij de inventarisatie werd uitgegaan van de afbakening van het landschappelijke geheel. Er werd echter vaak ruimer gekeken dan deze strikte afbakening waardoor er ook objecten kunnen zijn opgenomen die buiten deze afbakening liggen.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 06-02-2020


Relaties

Is deel van

Aanduiding ankerplaatsen 2006-2014

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

de Merodedreef 128 (Westerlo)
Aan het kasteel de Merode te Westerlo staat een reusachtige plataan. In het kasteelpark komen verschillende dikke platanen voor, voornamelijk gesitueerd langs de rand van de Nete, maar dit exemplaar vlak bij de kasteelsgebouwen is het meest indrukwekkend.


Provinciebaan zonder nummer (Herselt)
In het landbouwgebied rondom de Schranshoeve staan 8 opgaande eiken als relicten van voormalige perceelsrandbeplanting. In de tweede helft van de 19de eeuw waren quasi alle percelen hier omzoomd door een houtige afsluiting, vermoedelijk een combinatie van hagen met opgaande en/of geknotte bomen.


Herselt (Herselt)
Langs de middenloop van de Grote Nete, komt in Herselt een groot oppervlakte hakhoutpercelen van gewone es voor. Het traditionele hakhoutbeheer wordt op deze percelen nog goed onderhouden.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Geel (Geel), Herselt (Herselt), Westmeerbeek (Hulshout), Varendonk (Laakdal), Westerlo (Westerlo)
Het gebied De Grote Nete van Zammel tot Zoerle, Beeltjens en de depressie van Goor-Asbroek is vastgesteld in de landschapsatlas.