Gebeurtenis

Inventarisatie Kastelen Nieuwenhoven, Terkelen, Nieuwerkerken en Kortenbos

geografische inventarisatie, vaststellingen
ID
1143
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1143

Beschrijving

Het landschappelijke geheel “Kastelen Nieuwenhoven, Terkelen, Nieuwerkerken en Kortenbos” werd (opnieuw) geïnventariseerd naar aanleiding van de vaststelling van dit gebied (voorheen aanduiding ankerplaats). Deze vaststelling gebeurde meestal met als doel om het gebied via een ruimtelijk uitvoeringsplan door te laten vertalen naar een erfgoedlandschap.

Voorafgaand aan de vaststelling werd een inhoudelijk onderzoek en terreinwerk uitgevoerd en werd de actuele toestand geregistreerd aan de hand van foto’s. Op basis hiervan werd de tekstfiche en de afbakening van het gebied geactualiseerd. Daarnaast kunnen er tijdens deze gebeurtenis ook nieuwe erfgoedobjecten (landschappelijk, bouwkundig, archeologisch) zijn toegevoegd aan de inventaris, of bestaande fiches geactualiseerd.

Bij de inventarisatie werd uitgegaan van de afbakening van het landschappelijke geheel. Er werd echter vaak ruimer gekeken dan deze strikte afbakening waardoor er ook objecten kunnen zijn opgenomen die buiten deze afbakening liggen.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 31-01-2020


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Engelbamp 55-57 (Sint-Truiden)
Restant van een boompoortje dat toegang gaf tot een boomgaard op het voormalige abdijdomein Nieuwenhoven.


Nieuwenhoven 3 (Sint-Truiden)
Boswachterswoning uit vakwerkbouw uit midden 19de eeuw met bijhorende vakwerkschuur, gelegen in het voormalige park van het kasteel Nieuwenhoven. Vandaag doet het gebouw dienst als bezoekerscentrum van het provinciaal domein Nieuwenhoven.


Sint-Truiden (Sint-Truiden)
Oude boswal op de scheiding van het 17de-eeuwse abdijdomein van de Sint-Trudoabdij in Nieuwenhoven met het 'Mielenbroek' van de abdij van Nonnemielen. De boswal bestaat uit een aarden wal met laag geknotte haagbeuken naast een gracht.

Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Engelbamp 55-57 (Sint-Truiden)
Restant van een boompoortje dat toegang gaf tot een boomgaard op het voormalige abdijdomein Nieuwenhoven.


Sint-Truiden (Sint-Truiden)
Oude boswal op de scheiding van het 17de-eeuwse abdijdomein van de Sint-Trudoabdij in Nieuwenhoven met het 'Mielenbroek' van de abdij van Nonnemielen. De boswal bestaat uit een aarden wal met laag geknotte haagbeuken naast een gracht.


Engelbamp 57 (Sint-Truiden)
Tot eind 18de eeuw was het domein bij het buitenhof van de abdij van de Sint-Trudoabdij in Nieuwenhoven aan alle zijden fysiek door een dreef omgeven.