Gebeurtenis

Inventarisatie Overgangsgebied tussen Kempen en Haspengouw op de zuidwestelijke rand van het Kempisch plateau

geografische inventarisatie
ID: 1167   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1167

Beschrijving

Het landschappelijke geheel “Overgangsgebied tussen Kempen en Haspengouw op de zuidwestelijke rand van het Kempisch plateau” werd geïnventariseerd naar aanleiding van de actualisatie van dit gebied in de Landschapsatlas.

Voor deze inventarisatie werd een inhoudelijk onderzoek en terreinwerk uitgevoerd en werd de actuele toestand geregistreerd aan de hand van foto’s. Op basis hiervan werd de tekstfiche en de afbakening van het gebied geactualiseerd. Daarnaast werden er tijdens deze gebeurtenis ook nieuwe erfgoedobjecten (landschappelijk, bouwkundig, archeologisch) toegevoegd aan de inventaris en bestaande fiches geactualiseerd.

Bij de inventarisatie werd uitgegaan van de afbakening van het landschappelijke geheel. Er werd echter vaak ruimer gekeken dan deze strikte afbakening waardoor er ook objecten kunnen zijn opgenomen die buiten deze afbakening liggen.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 06-02-2020


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Gellik (Lanaken)
Mitrailleurbunker A is één van de vier bunkers boven op het talud langs het Albertkanaal, gebouwd in 1939 als onderdeel van de dekkingstelling aan de oostgrens van het land. De vier vormen hier een tweede linie achter de oeverbunkers langs het kanaal.


Gellik (Lanaken)
Mitrailleurbunker B is één van de vier bunkers boven op het talud langs het Albertkanaal, gebouwd in 1939 als onderdeel van de dekkingstelling aan de oostgrens van het land. De vier vormen hier een tweede linie achter de oeverbunkers langs het kanaal.


Eigenbilzen (Bilzen)
Mitrailleurbunker C is één van de vier bunkers boven op het talud langs het Albertkanaal, gebouwd in 1939 als onderdeel van de dekkingstelling aan de oostgrens van het land. De vier vormen hier een tweede linie achter de oeverbunkers langs het kanaal.