Gebeurtenis

Herinventarisatie bouwkundig erfgoed op de Scheldekaaien (Antwerpen)

inventarisatie
ID
1185
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1185

Beschrijving

De herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed op de Scheldekaaien in Antwerpen werd in 2010 uitgevoerd door het agentschap Onroerend Erfgoed (tot 2011 VIOE). De herinventarisatie had als doel de informatie te bundelen die beschikbaar was in de inventaris bouwkundig erfgoed van de Vlaamse overheid en in de studie die in 2009 werd uitgevoerd door Hazenberg archeologie in opdracht van de Stad Antwerpen, in het kader van het masterplan voor de heraanleg van de Scheldekaaien.

Dit project leverde ruim vijftig fiches op in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De Antwerpse haven is de vierde haven ter wereld en bezit een uitzonderlijke havengerelateerde cultuurhistorische rijkdom, die bij deze herinventarisatie in kaart is gebracht.

  • HAZENBERG ARCHEOLOGIE 2009: Herinrichting Scheldekaaien, onuitgegeven nota.

Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  :


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Rijnkaai zonder nummer (Antwerpen)
De afdaken 26-27 en 28-29 werden vervangen door moderne constructies in beton en metselwerk, afdaken 26-27 werden begin 21ste eeuw gerenoveerd door Chris Poulissen & Partners.


Sloepenweg zonder nummer (Antwerpen)
Modernistische gebouw gelegen vlakbij de inham naar de Royerssluis.


Rijnkaai zonder nummer (Antwerpen)
De elektrische walkraan 184 CD werd in 1926 gebouwd door Cockerill-Babcock.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Herinventarisatie bouwkundig erfgoed op de Scheldekaaien (Antwerpen) [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1185 (Geraadpleegd op )