Gebeurtenis

Herinventarisatie bouwkundig erfgoed op de Scheldekaaien (Antwerpen)

inventarisatie
ID
1185
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1185

Beschrijving

De herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed op de Scheldekaaien in Antwerpen werd in 2010 uitgevoerd door het agentschap Onroerend Erfgoed (tot 2011 VIOE). De herinventarisatie had als doel de informatie te bundelen die beschikbaar was in de inventaris bouwkundig erfgoed van de Vlaamse overheid en in de studie die in 2009 werd uitgevoerd door Hazenberg archeologie in opdracht van de Stad Antwerpen, in het kader van het masterplan voor de heraanleg van de Scheldekaaien.

Dit project leverde ruim vijftig fiches op in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De Antwerpse haven is de vierde haven ter wereld en bezit een uitzonderlijke havengerelateerde cultuurhistorische rijkdom, die bij deze herinventarisatie in kaart is gebracht.

  • HAZENBERG ARCHEOLOGIE 2009: Herinrichting Scheldekaaien, onuitgegeven nota.

Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2020


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Steenplein zonder nummer (Antwerpen)
De licht gebogen kaaimuur op de rechteroever van de Schelde is op verschillende plaatsen voorzien van een inham, onder meer op het Steenplein, waar een vlotbrug het aanmeren van boten mogelijk maakt.


D'Herbouvillekaai zonder nummer (Antwerpen)
De fragmenen afdaken langs de d'Herbouvillekaai gaan terug tot de inrichtingsfase van de rechteroever van de Schelde op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw.


De Gerlachekaai zonder nummer (Antwerpen)
De afdaken 13A-13B zijn gelegen ten zuiden van de inham van de Zuidersluis. Ze bestaan op dit moment uit 11 overkapte open traveeën op de typische Polonceauspanten. De frontons aan straatkant zijn niet gedecoreerd.