Gebeurtenis

Herinventarisatie bouwkundig erfgoed op de Scheldekaaien (Antwerpen)

inventarisatie
ID
1185
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1185

Beschrijving

De herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed op de Scheldekaaien in Antwerpen werd in 2010 uitgevoerd door het agentschap Onroerend Erfgoed (tot 2011 VIOE). De herinventarisatie had als doel de informatie te bundelen die beschikbaar was in de inventaris bouwkundig erfgoed van de Vlaamse overheid en in de studie die in 2009 werd uitgevoerd door Hazenberg archeologie in opdracht van de Stad Antwerpen, in het kader van het masterplan voor de heraanleg van de Scheldekaaien.

Dit project leverde ruim vijftig fiches op in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De Antwerpse haven is de vierde haven ter wereld en bezit een uitzonderlijke havengerelateerde cultuurhistorische rijkdom, die bij deze herinventarisatie in kaart is gebracht.

  • HAZENBERG ARCHEOLOGIE 2009: Herinrichting Scheldekaaien, onuitgegeven nota.

Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  :


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

D'Herbouvillekaai zonder nummer (Antwerpen)
Tussen de plaatsen van de afdaken 9 en 10 staat een 50-tons draaitorenkraan uit 1907; het is de eerste elektrische kraan die in Antwerpen in gebruik werd genomen.


Cockerillkaai zonder nummer (Antwerpen)
De installatie van Maria Nordman uit 1986-87 speelt in op één van de kenmerkende elementen van de Scheldekaaien, namelijk het gekasseide wegdek. Kasseien zitput en bijhorende bomenrijen werden op de Cockerillkaai ingericht ter gelegenheid van het kunstproject "Monumenta, Beeld in de Stad".


Sloepenweg zonder nummer (Antwerpen)
Modernistische gebouw gelegen vlakbij de inham naar de Royerssluis.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herinventarisatie bouwkundig erfgoed op de Scheldekaaien (Antwerpen) [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1185 (Geraadpleegd op )