Gebeurtenis

Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Heverlee

inventarisatie
ID: 1190   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1190

Beschrijving

De herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed in Heverlee, een deelgemeente van Leuven, omvat een uitbreiding van de inventaris met ruim 240 panden. De herinventarisatie werd uitgevoerd in 2016-2019 door de stad Leuven, met ondersteuning van het agentschap Onroerend Erfgoed.

In 2016 bestond de inventaris van het bouwkundig erfgoed van Heverlee slechts uit een veertigtal panden, grotendeels overgenomen uit de publicatie ‘Bouwen door de eeuwen heen, Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen. Architectuur. Deel 1. Arrondissement Leuven.’ uit 1971. Op deze oude inventaris vinden we vooral panden terug die getuigen van de oudste geschiedenis van Heverlee. De twee belangrijkste erfgoedensembles zijn de Abdij van Park en het kasteeldomein van Arenberg (de Croy) dat later getransformeerd werd tot Universiteitscampus. Beide gebieden zijn vanwege hun historische, architecturale, esthetische, wetenschappelijke  en landschappelijke waarde ook beschermd.

Ondertussen zijn de selectiecriteria en de onderzoeksmogelijkheden voor onroerend erfgoed in belangrijke mate veranderd, waardoor de inventaris aan een grondige update toe was, vooral op vlak van 19de- en 20ste-eeuwse architectuur. Alhoewel Heverlee sinds de 19de eeuw een sterke stedenbouwkundige evolutie heeft gekend, waren gebouwen die van deze transformatie getuigen,  opvallende afwezigen in de inventaris: industriële sites, kennisinstellingen, tuinwijken, modernistische architectuur, enzovoort.

De stad Leuven sprak in 2016 de nood uit aan een nieuwe, geobjectiveerde inventarisatie. Het doel was tweeledig. Enerzijds wilde men alle gebouwen en ensembles met erfgoedwaarde in Heverlee methodisch in kaart brengen en bestuderen, om deze op te nemen op de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed. Daarnaast wilde de administratie duidelijk communiceren naar de burger waar het stedelijk onroerend erfgoedbeleid op inzet en op welke manier onroerenderfgoedwaarden in stadsontwikkeling worden geïntegreerd.

De selectie op basis van intensief veldwerk gebeurde in de zomer van 2016 door een team samengesteld uit erfgoedonderzoekers van de stad en het agentschap Onroerend Erfgoed. Zij selecteerden een lijst van ruim 240 panden. Op basis van literatuur- en archiefonderzoek schreef Liedewij Elsen, ambtenaar bij de dienst monumentenzorg van de stad Leuven, alle fiches uit. Het agentschap verzorgde de redactie en invoer in de inventariswebsite.

Bron     : -
Auteurs :  Cannaerts, Leen, Hooft, Elise
Datum  : 2019


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Studentenwijk Arenberg 1 (Leuven)
Het brutalistische studentenrestaurant Alma 3 werd in 1966 gebouwd door de architecten Georges Pepermans en Paul Felix, als derde van de momenteel negen studentenrestaurants verspreid over het centrum van Leuven en Heverlee. Er is ruimte voor 750 zitplaatsen. Sinds 1969 is het gebouw volledig en onafgebroken in gebruik. De bouw valt te situeren in de realisatie van een nieuwe studentenwijk in het Arenbergpark. Deze nieuwe studentenwijk situeert zich binnen de contouren van het historische Arenbergpark. Voor de bouw van dit complex opteerden de architecten voor een brutalistische architectuurstijl, die zich goed weet in te passen in de groene parkomgeving.


Brugstraat 151-157 (Leuven)
De eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen met centraal een rondboogpoort werd kadastraal geregistreerd in 1904. In opdracht van Ferdinand Augustijn Vanderborght, werkman te Heverlee, werden twee woningen opgetrokken aan weerszijden van een doorgang naar het achtergebied. De grote rondboogpoort met kasseiweg hield de achtergelegen akkers en velden toegankelijk.


Brugstraat 97-123 (Leuven)
Eenheidsbebouwing van veertien identieke arbeiderswoningen die rond 1929 werden gebouwd in opdracht van Theofiel Busseniers, aannemer wonende te Brabançonnestraat te Leuven. Dergelijke eenheidsbebouwing van kleine woningen op diepe, smalle kavels, is representatief en beeldbepalend voor de Brugstraat; deze rij is één van de meest typerende en best bewaarde in deze straat.