Gebeurtenis

Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Heverlee

inventarisatie
ID: 1190   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1190

Beschrijving

De herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed in Heverlee, een deelgemeente van Leuven, omvat een uitbreiding van de inventaris met ruim 240 panden. De herinventarisatie werd uitgevoerd in 2016-2019 door de stad Leuven, met ondersteuning van het agentschap Onroerend Erfgoed.

In 2016 bestond de inventaris van het bouwkundig erfgoed van Heverlee slechts uit een veertigtal panden, grotendeels overgenomen uit de publicatie ‘Bouwen door de eeuwen heen, Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen. Architectuur. Deel 1. Arrondissement Leuven.’ uit 1971. Op deze oude inventaris vinden we vooral panden terug die getuigen van de oudste geschiedenis van Heverlee. De twee belangrijkste erfgoedensembles zijn de Abdij van Park en het kasteeldomein van Arenberg (de Croy) dat later getransformeerd werd tot Universiteitscampus. Beide gebieden zijn vanwege hun historische, architecturale, esthetische, wetenschappelijke  en landschappelijke waarde ook beschermd.

Ondertussen zijn de selectiecriteria en de onderzoeksmogelijkheden voor onroerend erfgoed in belangrijke mate veranderd, waardoor de inventaris aan een grondige update toe was, vooral op vlak van 19de- en 20ste-eeuwse architectuur. Alhoewel Heverlee sinds de 19de eeuw een sterke stedenbouwkundige evolutie heeft gekend, waren gebouwen die van deze transformatie getuigen,  opvallende afwezigen in de inventaris: industriële sites, kennisinstellingen, tuinwijken, modernistische architectuur, enzovoort.

De stad Leuven sprak in 2016 de nood uit aan een nieuwe, geobjectiveerde inventarisatie. Het doel was tweeledig. Enerzijds wilde men alle gebouwen en ensembles met erfgoedwaarde in Heverlee methodisch in kaart brengen en bestuderen, om deze op te nemen op de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed. Daarnaast wilde de administratie duidelijk communiceren naar de burger waar het stedelijk onroerend erfgoedbeleid op inzet en op welke manier onroerenderfgoedwaarden in stadsontwikkeling worden geïntegreerd.

De selectie op basis van intensief veldwerk gebeurde in de zomer van 2016 door een team samengesteld uit erfgoedonderzoekers van de stad en het agentschap Onroerend Erfgoed. Zij selecteerden een lijst van ruim 240 panden. Op basis van literatuur- en archiefonderzoek schreef Liedewij Elsen, ambtenaar bij de dienst monumentenzorg van de stad Leuven, alle fiches uit. Het agentschap verzorgde de redactie en invoer in de inventariswebsite.

Bron     : -
Auteurs :  Cannaerts, Leen, Hooft, Elise
Datum  : 2019