Gebeurtenis

Ad hoc-inventarisatie landschappelijk erfgoed 2017

ad hoc-inventarisatie
ID
1238
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1238

Beschrijving

Onder de gebeurtenis ‘ad hoc-inventarisatie landschappelijk erfgoed 2017’ vallen elementen of gehelen die niet binnen een thema of geografische inventarisatie vallen. Het zijn eerder “losse” zaken die naar aanleiding van een interne of externe vraag, bijvoorbeeld een beschermingsaanvraag, in 2017 in de inventaris zijn opgenomen.

In deze gebeurtenis wordt ook het houtig erfgoed en de historische tuinen en parken ondergebracht. Deze kunnen via het bijbehorende thema gefilterd worden.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  :


Relaties

Is deel van

Ad hoc-inventarisatie landschappelijk erfgoed

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Overbroekstraat zonder nummer, Vondelbeekstraat zonder nummer (Aalst)
Bij een wegsplitsing, in de scherpe hoek van een belendend perceel, werd een zomerlinde geplant als hoekboom. De lindeboom is opvallend gesnoeid en heeft een kuipvormige etage en een bolvormige eindknot boven op de stam. De boom werd aan de straatzijde voorzien van een boomkapel en werd aan de achterzijde vernageld. De boom cumuleert hier de functies van kapelboom en tevens ook als fetisjboom of meer specifiek als spijkerboom.


Rosbos 2 (Brakel)
Aan de zuidzijde van de oprijlaan naar de hoeve staan 25 opgaande bomen. Deze bomenrij bestaat in hoofdzaak uit zomerlinden, de eerste in de rij is een Hollandse linde en er is ook ingeboet met één plataan en één paardenkastanje.


Jagerij zonder nummer (Oudenaarde)
Houtkant van gewone es op een kunstmatig ontstaan talud langs twee zijden van een akkerperceel. Het belendend perceel werd afgegraven, vermoedelijk voor het maken van bakstenen. Het hierdoor ontstane talud werd beplant om het talud te verstevigen. De aanplantingen werden als hakhout beheerd voor het aanmaken van brandhout en geriefhout.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ad hoc-inventarisatie landschappelijk erfgoed 2017 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1238 (Geraadpleegd op )