Gebeurtenis

Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg

vaststellingen
ID
1246
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1246

Beschrijving

Minister Geert Bourgeois ondertekende op 16 januari 2018 het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg. Het ministerieel besluit werd op 18 januari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De rechtsgevolgen van het ministerieel besluit gingen op 1 februari 2018 van kracht. Met dit besluit worden 5.901 bouwkundige objecten in deze provincie vastgesteld als bouwkundig erfgoed. 233 bouwkundige objecten werden met dit besluit geschrapt uit de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed omdat ze niet meer voldoende goed bewaard zijn of omdat ze geen erfgoedwaarde meer hebben.

Het openbaar onderzoek en advies van de VCOE

Limburg is de eerste van de vijf provincies waarvan de inventaris van het bouwkundig erfgoed volgens de nieuwe procedures bepaald in het Onroerenderfgoeddecreet is vastgesteld. Nieuw daarbij is de organisatie van een openbaar onderzoek dat aan de vaststelling vooraf ging. Hiervoor organiseerde het agentschap Onroerend Erfgoed samen met de steden en gemeenten en intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten een grootschalig openbaar onderzoek van 1 juni tot en met 30 juli 2017. Het volledig digitale vaststellingsdossier lag voor op deze webpagina van het agentschap onroerend erfgoed: https://id.erfgoed.net/openbareonderzoeken/98. Het agentschap ontving tijdens het openbaar onderzoek 94 opmerkingen en bezwaren.

Tijdens het openbaar onderzoek kon men een opmerking of bezwaar indienen over twee lijsten:

1) Lijst met vast te stellen bouwkundig erfgoed (5.921 bouwkundige objecten)

De basis voor deze vaststelling is de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed. Alle gebouwen en constructies uit deze inventaris hebben erfgoedwaarde. Het bouwkundig erfgoed dat ook voldoende goed bewaard bleef wordt opgenomen in het vaststellingsbesluit. Na ondertekening van dit besluit gelden een aantal rechten en plichten die het behoud van dit erfgoed stimuleren.

2) Lijst met niet langer vast te stellen bouwkundig erfgoed (216 bouwkundige objecten)

Tijdens de vaststellingsprocedure lagen ook een aantal bouwkundige objecten voor die niet langer vastgesteld worden. Deze worden uit het oude vaststellingsbesluit van 2014 geschrapt omdat ze geen erfgoedwaarde meer bezitten, niet langer voldoende goed bewaard zijn door sloop of zware verbouwingen of omdat ze niet langer beantwoorden aan de beschrijving van het bouwkundig erfgoed. Ook schrappen we een aantal administratieve dubbels. In totaal lagen 216 objecten voor ter schrapping.

Op 19 oktober 2017 adviseerde de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed de minister over het besluit. In het advies houdt de VCOE rekening met alle ingediende opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend. De behandeling van de bezwaren en opmerkingen en de bespreking van het advies van de VCOE is beschikbaar als bijlage van het ministerieel besluit.

Het ministeriële besluit

Na verwerking van de opmerkingen en bezwaren van het openbaar onderzoek en rekening houdend met het advies van de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed, werd het vaststellingsvoorstel bijgewerkt.

Het definitieve vaststellingsbesluit bevat in totaal 5.901 bouwkundige objecten in de provincie Limburg. 233 bouwkundige objecten werden met dit besluit geschrapt uit de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed omdat ze niet meer voldoende goed bewaard zijn of omdat ze geen erfgoedwaarde meer hebben.

Het besluit en alle bijlagen is beschikbaar op de besluitendatabank van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://id.erfgoed.net/besluiten/14564

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Stadswaag 20 (Hamont-Achel)
Burgerhuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen, van 1936. Baksteenbouw met muurband in alternerend metselverband boven de plint.


Dorpsstraat 46 (Hamont-Achel)
Burgerhuis met dubbelhuisopstand; vier traveeën en tweenhalve bouwlagen onder zadeldak, van 1868.


Dorp 46 (Lommel)
Baksteenbouw op hardstenen plint met bossage en drie rechthoekige keldervensters met vernieuwd houtwerk.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1246 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.