Gebeurtenis

Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed 2010

vaststellingen
ID
1248
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1248

Beschrijving

Sonja Vanblaere, administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed, ondertekende op 20 september 2010 het ‘Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst’. Het besluit werd op 5 oktober 2010 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De rechtsgevolgen van het besluit traden op 30 september 2010 in werking. Met dit besluit worden 69.742 bouwkundige objecten uit de inventaris bouwkundig erfgoed in Vlaanderen in één besluit vastgesteld. Het besluit is beschikbaar op de besluitendatabank van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://id.erfgoed.net/besluiten/5821

Van 2009 tot en met 2014 werd elk jaar een vaststellingsbesluit voor de inventaris bouwkundig erfgoed opgemaakt. In elk van de jaarlijkse besluiten werd alle bouwkundig erfgoed in Vlaanderen opgenomen dat in de wetenschappelijke inventaris bouwkundig erfgoed geregistreerd was als ‘bewaard’. Elk jaar werden objecten toegevoegd uit nieuwe inventarisatieprojecten, die zowel door de Vlaamse overheid als door lokale besturen werden opgemaakt. Gesloopte of sterk verbouwde panden werden geschrapt uit de vaststelling. Op die manier varieerde de samenstelling van het vaststellingsbesluit elk jaar. Van belang bij de jaarlijkse vaststelling is dat alle bewaarde bouwkundig erfgoed telkens opnieuw werd vastgesteld met een nieuw besluit.

De besluiten bestonden telkens uit één beveiligd pdf-document. Het vaststellingsbesluit van een viertal artikels, wordt in dat document gevolgd door een lijst van het vastgesteld bouwkundig erfgoed, geordend per gemeente. Van elk vastgesteld object zijn in die lijst het ID, de benaming, het adres en de Lambertcoördinaten opgenomen.

In 2009 werd voor het eerst een vaststellingsbesluit opgemaakt. Toen bestond de lijst uit 66.193 objecten. In 2010 bestond het besluit uit 69.742 bouwkundige objecten, waarbij meer dan 4.000 nieuwe objecten werden toegevoegd. In 2011 groeide de lijst een tweede keer sterk aan, tot 72.374 objecten. In 2012 stelde men 72.973 bouwkundige objecten vast. Het vaststellingsbesluit van 2013 telde 73.087 bouwkundige objecten. Het laatste besluit dat voor heel Vlaanderen werd opgemaakt in 2014, bestaat uit 73.716 objecten.

Vaststellingsprocedure van 2009 tot 2014

De besluiten die dateren van voor het Onroerenderfgoeddecreet werden ondertekend door de administrateur-generaal van het agentschap, en niet door de bevoegde minister. Een openbaar onderzoek en een adviesvraag aan de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed maakten bij die besluiten nog geen deel uit van de procedure. Deze procedurestappen werden ingeschreven in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Omdat de organisatie van een dergelijk grootschalig onderzoek niet haalbaar is voor heel Vlaanderen, zijn de vaststellingsprocedures sinds het Onroerenderfgoeddecreet per provincie georganiseerd.

De samenstelling van de vaststellingsbesluiten van 2009 tot 2014 wijkt ook af van de voorwaarden die in het decreet zijn gesteld. Een afbakening op plan en een beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken maakten nog geen deel uit van de gegevens die werden vastgesteld.

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Murissonstraat 126 (Menen)
Murissonstraat nr. 126. Historische hoeve met 19de-eeuws uitzicht, vermoedelijk het voormalig foncier van de heerlijkheid Steenburg. Aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) als deels omwalde hoeve met losse bestanddelen en lange oostelijke erfoprit. Op de Atlas der Buurtwegen (1843) aangeduid als Ferme Dumortier en met grosso modo gelijke opstelling aan de huidige toestand. Lage, loss


Blankenbergse Dijk 155 (Brugge)
Blankenbergse Dijk nr. 155. Achteringelegen hoeve bestaande uit losse bestanddelen onder pannen zadeldak. Uit de 19de eeuw met aanpassingen en toevoegingen in de loop van de 20ste eeuw. Deels vernieuwd boerenhuis met behoud van de opkamer. Geïncorporeerde stallingen met verankerde bakstenen witbeschilderde lijstgevel met deels opengewerkte staldeuren.


Kapellestraat 11 (Oostkamp)
* Kapellestraat nr. 11/ Hogedreef. Neogotische kapel gebouwd circa 1884 cf. gedenkplaat binnenin. Gelegen ter hoogte van het kruispunt met de Schooldreef en de Hogedreef op de plaats van een oudere kapel die dateert van de periode 1867-1875. Beschermd als monument bij M.B. van 19/02/2002. Afgesloten aan de straatzijde door een gietijzeren hekken op een arduinen sokkel en tussen dito pilast


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed 2010 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1248 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.