Gebeurtenis

Inventarisatie bouwkundig erfgoed Paul Fredericqstraat, Jakob Heremansstraat, Muinkkaai, Hofstraat, François Benardstraat en Tijgerstraat Gent

inventarisatie
ID
1294
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1294

Beschrijving

Vanaf 2018 voorziet de stad Gent elk jaar een budget voor de herinventarisatie van bouwkundig erfgoed in de stad. Elk project wordt uitgevoerd in samenwerking met het agentschap Onroerend Erfgoed. De uitvoering van het onderzoek en de verwerking in inventarisfiches wordt uitbesteed aan een onderzoeksbureau. Bij elk project wil de stad focussen op architectuur uit de periode 1900-1945.

In 2019-2020 wordt de herinventarisatie van een reeks Gentse straten opgestart: de Paul Fredericqstraat, de Jakob Heremansstraat, de Muinkkaai, de Hofstraat, de François Benardstraat en de Tijgerstraat. De studenten van de opleiding Erfgoedstudies aan de Universiteit Antwerpen werkten in 2016-2017 voor het bouwkundig erfgoed in deze straten inventarisfiches uit, als praktijkoefeningen binnen de opleiding. Deze opdracht wil betreffende oefeningen herwerken tot materiaal dat ingevoerd kan worden in de inventariswebsite van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Het onderzoek wordt toegewezen aan Carlo De Caluwe en Karolien Janssens van onderzoeksbureau Archivalia. In 2019 werken zij aan het onderzoek. Ze werken een 120-tal inventarisfiches uit, die na een grondige redactie van Jo Braeken (agentschap Onroerend Erfgoed) op de inventariswebsite worden gepubliceerd.

Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2019


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Jakob Heremansstraat 2-38 (Gent)
Het appartementsgebouw Residentia werd in 1931 ontworpen door architect Fritz Coppieters. Het gaat hier om één van de weinige grootschalige projecten uit het interbellum in deze buurt. Het complex is een zeldzame veruiterlijking van de vooruitstrevende stedenbouwkundige ideeën van Coppieters. Zowel de handtekening van de architect als van de aannemers werden aangebracht op de gevel: “F. Coppieters Architecte” en “A&P. Serck ENTREPRENEURS-GAND”.


Hofstraat 76 (Gent)
Dit burgerhuis in art-decostijl werd in 1930 ontworpen door stadsbouwmeester Charles Bar. De opdrachtgever was Juliaan Gyselinck-Bar. De rijwoning is twee traveeën breed en drie bouwlagen hoog onder een asymmetrisch pannen zadeldak. De lijstgevel op lage hardstenen plint is opgebouwd uit een bruin baksteenparement.


Paul Fredericqstraat 49 (Gent)
Dit burgerhuis in art-decostijl werd in 1932 ontworpen door architect Maurice Mornie, zoals ook aangegeven staat op de gevelplint. De opdrachtgever was Achiel Vandeputte.