Gebeurtenis

Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant

vaststellingen
ID
1320
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1320

Beschrijving

Minister Matthias Diependaele ondertekende op 22 september 2021 het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant. Het ministerieel besluit werd op 28 september 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De rechtsgevolgen van het ministerieel besluit gingen op 8 oktober 2021 van kracht. Met dit besluit worden 7.198 bouwkundige objecten in deze provincie vastgesteld als bouwkundig erfgoed. 272 bouwkundige objecten werden met dit besluit geschrapt uit de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed omdat ze niet meer voldoende goed bewaard zijn of omdat ze geen erfgoedwaarde meer hebben.

Het openbaar onderzoek en advies van de VCOE

Aan de ondertekening van dit besluit ging een openbaar onderzoek vooraf. Hiervoor organiseerde het agentschap Onroerend Erfgoed samen met de steden en gemeenten en intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten een grootschalig openbaar onderzoek van 2 maart 2020 tot en met 18 juni 2020. Het volledig digitale vaststellingsdossier lag voor op deze webpagina van het agentschap onroerend erfgoed: https://id.erfgoed.net/openbareonderzoeken/266. Het agentschap ontving tijdens het openbaar onderzoek 194 opmerkingen en bezwaren.

Een openbaar onderzoek duurt binnen een vaststellingsprocedure normaal gezien zestig dagen, en was voorzien van 2 maart tot en met 30 april 2020. Naar aanleiding van de coronacrisis keurde de Vlaamse Regering een besluit goed met noodmaatregelen en later ook een aanpassing hiervan. Op basis van dit besluit werd de termijn van dit openbare onderzoek verlengd tot 18 juni 2020.

Tijdens het openbaar onderzoek kon men een opmerking of bezwaar indienen over twee lijsten:

1) Lijst met vast te stellen bouwkundig erfgoed (7232 bouwkundige objecten)

De basis voor deze vaststelling is de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed. Alle gebouwen en constructies uit deze inventaris hebben erfgoedwaarde. Het bouwkundig erfgoed dat ook voldoende goed bewaard bleef wordt opgenomen in het vaststellingsbesluit. Na ondertekening van dit besluit gelden een aantal rechten en plichten die het behoud van dit erfgoed stimuleren.

2) Lijst met niet langer vast te stellen bouwkundig erfgoed (267 bouwkundige objecten)

Tijdens de vaststellingsprocedure lagen ook een aantal bouwkundige objecten voor die niet langer vastgesteld worden. Deze worden uit het oude vaststellingsbesluit van 2014 geschrapt omdat ze geen erfgoedwaarde meer bezitten, niet langer voldoende goed bewaard zijn door sloop of zware verbouwingen of omdat ze niet langer beantwoorden aan de beschrijving van het bouwkundig erfgoed. Ook schrappen we een aantal administratieve dubbels. In totaal lagen 267 objecten voor ter schrapping.

De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE), bracht op 12 november 2020 haar advies uit over het vaststellingsdossier.

De behandeling van de bezwaren en opmerkingen en de bespreking van het advies van de VCOE is beschikbaar als bijlage van het ministerieel besluit.

Het ministeriële besluit

Na verwerking van de opmerkingen en bezwaren van het openbaar onderzoek en rekening houdend met het advies van de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed, werd het vaststellingsvoorstel bijgewerkt.

Het definitieve vaststellingsbesluit bevat in totaal 7.198 bouwkundige objecten in Vlaams-Brabant. 272 bouwkundige objecten werden met dit besluit geschrapt uit de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed omdat ze niet meer voldoende goed bewaard zijn of omdat ze geen erfgoedwaarde meer hebben.

Het besluit en alle bijlagen is beschikbaar op de besluitendatabank van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://id.erfgoed.net/besluiten/14867

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde aanduidingsobjecten

Gijzelaarsstraat 1-16, 18-36, Kaboutermansstraat 76-90, Tolhuizenstraat 1-16, 17-39 (Leuven)
De arbeiderscité aan de Tolhuizenstraat en Gijzelaarsstraat werd in het begin van de jaren 1930 in het kader van de krotopruiming opgericht door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen van Leuven. Het ontwerp was van de hand van de Leuvense architecten Lucien Spéder en J. Vanderveken.


Poddegemstraat 197-199 (Grimbergen)
Sterk verbouwd onderkelderd woonhuis met aanpalende stal opklimmend tot de 17de - begin 18de eeuw, eertijds deeluitmakend van het Hof van Oyenbrugge.


Berg van Leningstraat 10, zonder nummer (Tienen)
Voormalig begijnhofconvent met kerkruïne van de begijnhofkerk, opgericht in vroeggotische stijl en gebouwd in twee campagnes: beuken en transept uit de tweede helft van de 13de eeuw, koor en kapellen uit de eerste helft van de 14de eeuw. De conventgebouwen hebben vermoedelijk een 16de-eeuwse kern, de zuidzijde en volledige zuidvleugel werden heropgebouwd na 1944, de westgevel werd opgericht tijdens de restauratiewerken van 1854; de tuin van het convent telt 49,10 are, met enkele bruine beuken en een rond 1850 aangeplante ginkgo.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1320 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.