Gebeurtenis

Herinventarisatie bouwkundig erfgoed Drogenbos

geografische herinventarisatie
ID
337
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/337

Beschrijving

De Vlaamse overheid startte in 2001 met de herinventarisatie van de Vlaamse Rand. In de periode 2004-2009 werd de herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed van Drogenbos uitgevoerd. Het inventaristeam voegde 26 nieuwe inventarisfiches aan de inventaris toe. De drie bestaande fiches kregen een update.

Context en doelstelling

De eerste geografische inventarisatie van het arrondissement Halle-Vilvoorde gebeurde in de periode 1971-1975 en werd gepubliceerd in deel 2n van de reeks Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. De resultaten van deze inventarisatie behoren dus tot de oudste in Vlaanderen. Voor Drogenbos werden toen slechts drie objecten geselecteerd. Parallel met de verbrede visie op de monumentenzorg ondergingen de selectiecriteria en onderzoekmethodes sinds dat ogenblik een sterke evolutie, rekening houdend met de definities monument en stads- en dorpsgezicht opgenomen in het decreet van 3 maart 1976 en gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995.

Rekening houdend met de expansiedruk van de hoofdstad opteerde de overheid om in 2001 te starten met de herinventarisatie van de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand. Dit project liep ten einde in 2019.

Methodologie

De herinventarisatie van Drogenbos vormt een aanvulling op de (snel)inventaris uit de beginperiode van het inventarisatieproject. Op systematische wijze worden eerder beschreven items (al dan niet beschermd) geactualiseerd en nieuwe items worden toegevoegd zonder rekening te houden met de toen gehanteerde tijdslimiet (1850 als terminus ante quem). Deze actualisering reikt voor het beheer bijkomende en fundamentele gegevens aan.

Veldwerk blijft de basis voor de opname maar wordt gevolgd door uitgebreid literatuur- en archiefonderzoek ter aanvulling van de beschrijving, teneinde de gebouwen in hun context te situeren en eventueel hun vroegere functie en evolutie te belichten zodat de evaluatie gemakkelijker wordt. Zoals gebruikelijk in de latere fase van het inventarisatieproject worden om deze reden ook hier straatbeelden aangereikt evenals een gemeente-inleiding. Voor Drogenbos resulteerde de herinventarisatie in een update van de drie erfgoedrelicten die al in de inventaris zaten en een uitbreiding met 26 nieuwe relicten.

Tijdens de eerste inventarisronde werden voor Drogenbos slechts de drie belangrijkste historische gebouwen opgenomen, met name de parochiekerk, het Oud Kasteel en Kasteel Rey. Daarnaast werden bij de herinventarisatie twee scholen uit de 19de en vroege 20ste eeuw geselecteerd. Het industriële erfgoed wordt goed vertegenwoordigd  door een watertoren, een chemische fabriek, een verffabriek met directeurswoning en een papierfabriek. Een aantal goed bewaarde burgerhuizen en dorpswoningen uit de 19de en 20ste eeuw vervolledigen het beeld van Drogenbos. Estaminet Au Cher Ami neemt een aparte plaats in door het goed bewaarde café-interieur.

Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 25-02-2020


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

s'Herenstraat 1 (Drogenbos)
Opmerkelijk eclectisch getint burgerhuis met omringende tuin, gebouwd omstreeks 1931 als eigen woning door de plaatselijke ondernemer-aannemer Jean Figeys (1887-1968). Kleurrijke baksteenbouw met lijstgevels van gele baksteen, geritmeerd door hoeklisenen van rode baksteen, hogerop uitlopend op hoekpijlers.


Steenweg op Drogenbos 252 (Drogenbos)
Haaks op de straat ingeplante klassenvleugel van vijftien traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak. Baksteenbouw met decoratieve verwerking van licht gekleurde baksteen voor muurbanden, ontlastingsbogen en decoratieve friesmotieven.


Grote Baan 228 (Drogenbos)
In 1864 richtte de heer Henricus Rey, bewoner van het kasteel, in de hier gelegen gebouwen van het pachthof Keyaert een meisjesschool met bewaarschool op. Het onderricht vertrouwde hij toe aan de zusters van de Heilige Harten.