Gebeurtenis

Archeologische veldkartering

archeologische veldkartering
ID: 74597   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/74597

Bronnen

Bron: VAN HOOREWEDER (M.), 1985, Archeologisch onderzoek in de gemeente Ingelmunster, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Vakgroep Archeologie, Universiteit Gent
Type: literatuur
Datum: 1985
Toelichting: C.K.:VHoorewed:1985aa

Bron: VAUTERIN C., 1991, Archeologische streekbeschrijving van de gemeenten Aalbeke, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, vakgroep Archeologie, Universiteit Gent
Type: literatuur
Datum: 1991
Toelichting: C.K.:Vauterin:1991aa

Bron: VANDAMME P. 1986-1987: Archeologisch onderzoek in de gemeente Esen. Prospektie-analyse-synthese, Onuitgegeven licentiaatthesis RUG, 3 delen.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Vandamme:1987aa