Gebeurtenis

Archeologische veldkartering

archeologische veldkartering
ID
74720
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/74720

Bronnen

Bron: VAUTERIN C., 1991, Archeologische streekbeschrijving van de gemeenten Aalbeke, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, vakgroep Archeologie, Universiteit Gent
Type: literatuur
Datum: 1991
Toelichting: C.K.:Vauterin:1991aa

Bron: Dutoo D., 1990, Archeologisch onderzoek in de gemeente Schore op basis van prospectie, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Vakgroep Archeologie Universiteit Gent
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Dutoo:1990aa