Gebeurtenis

Archeologische veldkartering

archeologische veldkartering
ID: 74760   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/74760

Bronnen

Bron: Dutoo D., 1990, Archeologisch onderzoek in de gemeente Schore op basis van prospectie, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Vakgroep Archeologie Universiteit Gent
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Dutoo:1990aa

Bron: Meylemans E. (1999) Ruilverkaveling Plateau van Izenberge (IAP), p. 60.
Type: literatuur
Datum: 1999
Toelichting: C.K.:Meylemans:1999aa

Bron: Meylemans E. (1999) Ruilverkaveling Plateau van Izenberge (IAP), p. 97.
Type: literatuur
Datum: 1999
Toelichting: C.K.:Meylemans:1999aa