Gebeurtenis

Archeologische veldkartering

archeologische veldkartering
ID
74870
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/74870

Bronnen

Bron: MEYLEMANS E. februari-april 1998: Ruilverkaveling Adinkerke-Oostduinkerke. Archeologische Inventaris, onuitgegeven rapport IAP.
Type: literatuur
Datum: 1998
Toelichting: C.K.:Meylemans:1998aa

Bron: De Ceunynck, R. & Termote, J. 1983: De Panne - Westhoekreservaat (W.-Vl.): laat-middeleeuwse bewoningssporen, Archeologie 1983.1, 32-33.
Type: literatuur
Datum: 1983
Toelichting: C.K.:DeCeunync:1983aa

Bron: DE CEUNINCK R., N. ELIAS en J. TERMOTE 1984: Middeleeuwse en post-middeleeuwse nederzettingssporen in het Westhoeknatuurrservaat te De Panne, in Archaeologia Mediaevalis, 25-26/02/1984, p. 70-71.
Type: literatuur
Datum: 1984
Toelichting: C.K.:Deceunynck:1984d