Gebeurtenis

Archeologische veldkartering

archeologische veldkartering
ID
74968
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/74968

Bronnen

Bron: VANDAMME P. 1986-1987: Archeologisch onderzoek in de gemeente Esen. Prospektie-analyse-synthese, Onuitgegeven licentiaatthesis RUG, 3 delen.
Type: literatuur
Datum: 1987
Toelichting: C.K.:Vandamme:1987aa

Bron: Vandamme, P. 1990: Prehistorische vondsten in Esen (Gem. Diksmuide), Westvlaamse Archaeologica 6, 3-12.
Type: literatuur
Datum: 1990
Toelichting: C.K.:Vandamme:1990aa