Gebeurtenis

Archeologische veldkartering

archeologische veldkartering
ID
75090
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75090

Bronnen

Bron: Verhaeghe, F. (1977) De middeleeuwse landelijke bewoningssites in een deel van Veurne-Ambacht. Bijdrage tot de middeleeuwse archeologie, onuitgegeven doctoraatsverhandeling R.U.Gent.
Type: literatuur
Datum: 1977
Toelichting: C.K.:Verhaeghe:1977a

Bron: Meylemans E. (1999) Ruilverkaveling Plateau van Izenberge (IAP), p. 100.
Type: literatuur
Datum: 1999
Toelichting: C.K.:Meylemans:1999aa

Bron: Meylemans E. (1999) Ruilverkaveling Plateau van Izenberge (IAP), p. 102.
Type: literatuur
Datum: 1999
Toelichting: C.K.:Meylemans:1999aa

Bron: Meylemans E. (1999) Ruilverkaveling Plateau van Izenberge (IAP), p. 103.
Type: literatuur
Datum: 1999
Toelichting: C.K.:Meylemans:1999aa

Bron: Meylemans E. (1999) Ruilverkaveling Plateau van Izenberge (IAP), p. 111.
Type: literatuur
Datum: 1999
Toelichting: C.K.:Meylemans:1999aa

Bron: Meylemans E. (1999) Ruilverkaveling Plateau van Izenberge (IAP), p. 113.
Type: literatuur
Datum: 1999
Toelichting: C.K.:Meylemans:1999aa