Gebeurtenis

Archeologische veldkartering

archeologische veldkartering
ID
75317
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75317

Bronnen

Bron: CASSEYAS, C. 1991, Steentijd in zuidelijk West-Vlaanderen. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling KULeuven.
Type: literatuur
Datum: 1991
Toelichting: C.K.:Casseyas:1991aa

Bron: VAN ACKER R. 1989: Midden-Neolithicum te Bellegem en Sint-Denijs (gem. Kortrijk), in Westvlaamse Archaeologica, 5, 1, p.5-16.
Type: literatuur
Datum: 1989
Toelichting: C.K.:VanAcker:1989aa