Gebeurtenis

Archeologische veldkartering

archeologische veldkartering
ID: 75578   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/75578

Bronnen

Bron: DESPRIET, Ph. 1978, Het oudheidkundig bodemonderzoek in het arrondissement Kortrijk in 1976, in: De Leiegouw jg. XX, afl. 1, p. 99-116.
Type: literatuur
Datum: 1978
Toelichting: C.K.:Despriet:1978af

Bron: CASSEYAS, C. 1991, Steentijd in zuidelijk West-Vlaanderen. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling KULeuven.
Type: literatuur
Datum: 1991
Toelichting: C.K.:Casseyas:1991aa