Gebeurtenis

Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2011

ad hoc-inventarisatie
ID
920
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/920

Beschrijving

Van 2010 tot eind 2014 vulde het agentschap Onroerend Erfgoed de inventaris van het bouwkundig erfgoed aan op basis van meldingen door lokale overheden, verenigingen en particulieren. In 2011 werden er aan de inventaris 77 objecten toegevoegd op basis van deze aanvragen.

Van 2010 tot 2014 kon iedereen suggesties doen om bouwkundig erfgoed te laten opnemen in de wetenschappelijke inventaris. Na 2014 werd dit project stopgezet. Sinds 1 januari 2017 is het geografisch inventariseren van bouwkundig erfgoed een bevoegdheid van de lokale overheden.

Iedereen kon erfgoed aangeven zowel in eigen bezit als ander erfgoed waarvan men vond dat het een plaats in de inventaris verdiende. Om de erfgoedwaarde te bepalen, screende het agentschap elke aanvraag ter plaatse, werd er telkens archief-  (kadaster) en literatuuronderzoek uitgevoerd en werd het pand of de constructie vergeleken met voorbeelden uit de streek die al in de inventaris waren opgenomen.

De meeste fiches die we toevoegden aan de inventaris betreffen 19de- en 20ste-eeuwse architectuur. Bij de oudste geografische inventarissen viel die architectuur nog grotendeels uit de boot omwille van de toenmalige selectiecriteria. Na de opname in de wetenschappelijke inventaris werden de objecten mee opgenomen in de vastgestelde inventaris.

Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Berchemlei 115 (Antwerpen)
Het waterbouwkundig laboratorium is een complex van kantoor- en dienstgebouwen, behalve de bouwkundige aspecten van deze gebouwen, zijn de wetenschappelijke installaties die hier aanwezig zijn, essentieel. Het werd in 1933 opgericht als onderdeel van de Antwerpse Zeediensten en is sinds 1938-1939 gevestigd in Borgerhout.


Goudbloemstraat 2 (Antwerpen)
Burgerhuis met bruine bakstenen façades in eenvoudige art-decostijl. De woning is gesigneerd BADOUX F. ARCHITECTE 1928 BRUXELLES.


Langerei 20 (Brugge)
Voormalig café De Snaggaard, met bijzondere lijstgevel van 1843 in zichtbaar baksteenparement.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2011 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/920 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.