Gebeurtenis

Inventarisatie De Grote Nete en het paraboolduincomplex tussen Meerhout en Geel

geografische inventarisatie
ID
936
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/936

Beschrijving

Het landschappelijke geheel “De Grote Nete en het paraboolduincomplex tussen Meerhout en Geel” werd in 2011 geïnventariseerd naar aanleiding van de actualisatie van dit gebied in de Landschapsatlas.

Voor deze inventarisatie werd een inhoudelijk onderzoek en terreinwerk uitgevoerd en werd de actuele toestand geregistreerd aan de hand van foto’s. Op basis hiervan werd de tekstfiche en de afbakening van het gebied geactualiseerd. Daarnaast werden er tijdens deze gebeurtenis ook nieuwe erfgoedobjecten (landschappelijk, bouwkundig, archeologisch) toegevoegd aan de inventaris en bestaande fiches geactualiseerd.

Bij de inventarisatie werd uitgegaan van de afbakening van het landschappelijke geheel. Er werd echter vaak ruimer gekeken dan deze strikte afbakening waardoor er ook objecten kunnen zijn opgenomen die buiten deze afbakening liggen.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 06-02-2020


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Geel (Geel), Meerhout (Meerhout), Mol (Mol)
De ankerplaats “De Grote Nete en het paraboolduinencomplex tussen Meerhout en Geel” is gelegen in de Antwerpse Kempen op het grensgebied tussen de gemeentes Meerhout, Geel en Mol. Het landschapsbeeld dat we hier vandaag waarnemen, weerspiegelt verschillende tijdlagen en het diverse gebruik van het gebied door de mens. Momenteel is het een zeer afwisselend landschap: een uitgestrekt akkercomplex bij Bel, beboste duinen, waterplassen en moerassen, 19de-eeuwse rechtlijnige heideontginningen, de beekvallei van de Grote Nete, de vele houtkanten tussen de weilanden en de akkers, onverharde wegen, ... Vele structuren, patronen en elementen verwijzen naar het historische bodemgebruik. De grote afwisseling in landschapsbeelden maakt dit landschap esthetisch aantrekkelijk.


Bel zonder nummer (Geel)
In het straatgehucht Bel werd op de hoek met Manheuvels circa 1933 in opdracht van de gemeente Geel een elektriciteitscabine gebouwd.


Meerhoutseweg 79 (Geel)
Alleenstaande hoeve van zes traveeën onder zadeldak, van 1947.