Gebeurtenis

Inventarisatie Gehucht Korsele en omgeving

geografische inventarisatie
ID: 937   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/937

Beschrijving

Het landschappelijke geheel “Gehucht Korsele en omgeving” werd in 2011 geïnventariseerd naar aanleiding van de actualisatie van dit gebied in de Landschapsatlas.

Voor deze inventarisatie werd een inhoudelijk onderzoek en terreinwerk uitgevoerd en werd de actuele toestand geregistreerd aan de hand van foto’s. Op basis hiervan werd de tekstfiche en de afbakening van het gebied geactualiseerd. Daarnaast werden er tijdens deze gebeurtenis ook nieuwe erfgoedobjecten (landschappelijk, bouwkundig, archeologisch) toegevoegd aan de inventaris en bestaande fiches geactualiseerd.

Bij de inventarisatie werd uitgegaan van de afbakening van het landschappelijke geheel. Er werd echter vaak ruimer gekeken dan deze strikte afbakening waardoor er ook objecten kunnen zijn opgenomen die buiten deze afbakening liggen.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 06-02-2020


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Korsele 49 (Horebeke)
Eenvoudige boerenwoning van het gehucht Korsele met ommuurd, deels bekiezeld voortuintje. Rechts haaks op de woning bevindt zich de schuur; links een aangebouwd bijgebouw onder lessenaarsdak.


Kromstraat 28 (Horebeke)
Voormalig boerenhuis van vijf traveeën onder zadeldak (eternietpannen), uit de 18de eeuw, naar verluidt op moerbalk gedateerd 1769.


Korsele 21 (Horebeke)
Dorpswoning van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk uit eind 18de of begin 19de eeuw.