Gebeurtenis

Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2013

ad hoc-inventarisatie
ID
978
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/978

Beschrijving

Van 2010 tot eind 2014 vulde het agentschap Onroerend Erfgoed de inventaris van het bouwkundig erfgoed aan op basis van meldingen door lokale overheden, verenigingen en particulieren. In 2013 werden er aan de inventaris 122 objecten toegevoegd op basis van deze aanvragen.

Van 2010 tot 2014 kon iedereen suggesties doen om bouwkundig erfgoed te laten opnemen in de wetenschappelijke inventaris. Na 2014 werd dit project stopgezet. Sinds 1 januari 2017 is het geografisch inventariseren van bouwkundig erfgoed een bevoegdheid van de lokale overheden.

Iedereen kon erfgoed aangeven zowel in eigen bezit als ander erfgoed waarvan men vond dat het een plaats in de inventaris verdiende. Om de erfgoedwaarde te bepalen, screende het agentschap elke aanvraag ter plaatse, werd er telkens archief-  (kadaster) en literatuuronderzoek uitgevoerd en werd het pand of de constructie vergeleken met voorbeelden uit de streek die al in de inventaris waren opgenomen.

De meeste fiches die we toevoegden aan de inventaris betreffen 19de- en 20ste-eeuwse architectuur. Bij de oudste geografische inventarissen viel die architectuur nog grotendeels uit de boot omwille van de toenmalige selectiecriteria. Na de opname in de wetenschappelijke inventaris werden de objecten mee opgenomen in de vastgestelde inventaris.

Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  :


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Born zonder nummer (Voeren)
De begraafplaats van Remersdaal was in oorsprong een kerkhof rond de dorpskerk.


Remersdaal-Dorp zonder nummer (Voeren)
Voormalig pompgebouw gebouwd na de Tweede Wereldoorlog en gelegen achter de hoeve Het Hoes in de natte vallei aan de Remersdaalbeek.


Brugstraat zonder nummer (Dilsen-Stokkem)
Kapel opgericht na de Tweede Wereldoorlog voor de herdenking van de omgekomen verzetsstrijders uit de streek. De kapel is gelegen aan de rand van het bos Schootsheide.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2013 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/978 (Geraadpleegd op )