Gebeurtenis

Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2013

ad hoc-inventarisatie
ID: 978   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/978

Beschrijving

Van 2010 tot eind 2014 vulde het agentschap Onroerend Erfgoed de inventaris van het bouwkundig erfgoed aan op basis van meldingen door lokale overheden, verenigingen en particulieren. In 2013 werden er aan de inventaris 122 objecten toegevoegd op basis van deze aanvragen.

Van 2010 tot 2014 kon iedereen suggesties doen om bouwkundig erfgoed te laten opnemen in de wetenschappelijke inventaris. Na 2014 werd dit project stopgezet. Sinds 1 januari 2017 is het geografisch inventariseren van bouwkundig erfgoed een bevoegdheid van de lokale overheden.

Iedereen kon erfgoed aangeven zowel in eigen bezit als ander erfgoed waarvan men vond dat het een plaats in de inventaris verdiende. Om de erfgoedwaarde te bepalen, screende het agentschap elke aanvraag ter plaatse, werd er telkens archief-  (kadaster) en literatuuronderzoek uitgevoerd en werd het pand of de constructie vergeleken met voorbeelden uit de streek die al in de inventaris waren opgenomen.

De meeste fiches die we toevoegden aan de inventaris betreffen 19de- en 20ste-eeuwse architectuur. Bij de oudste geografische inventarissen viel die architectuur nog grotendeels uit de boot omwille van de toenmalige selectiecriteria. Na de opname in de wetenschappelijke inventaris werden de objecten mee opgenomen in de vastgestelde inventaris.

Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2020


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Lievestraat 11 (Gent)
Eerste architectenwoning van de Gentse architect Ferdinand Dierkens gebouwd volgens bouwaanvraag van 1901 en volgens de huidige eigenaar naar eigen ontwerpplannen van de architect. Het burgerhuis is opgevat als een enkelhuis op souterrain en telt twee traveeën en twee bouwlagen afgedekt door een pseudo-mansardedak met houten dakkapellen.


Jan De Clerckstraat 2 (Oostende)
Landhuis in modernistische stijl, eigen woning met bureau van de architect Jan Tanghe, ontworpen in 1959 en gebouwd in 1960. De vrijstaande villa is ingeplant op een ruim perceel grenzend aan de Verenigde Natieslaan, dat deel uitmaakt van een verkaveling in de omgeving van het Maria-Hendrikapark uit de jaren 1950.


Keiweg 12 (Asse)
Landhuis in brutalistische stijl, eigen woning van architect Olivier De Landtsheer, ontworpen in 1973 en voltooid in 1976.