Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

7464 resultaten


ID: 1071431 | opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling

Onbekend
Onbepaald
Het onderzoek kadert in de restauratiewerken aan de ruïnes van de 12de eeuwse  Sint‐Lenardskerk  te  Dudzele.


ID: 1071461 | anthracologisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen

tot
Onbepaald
Archeologische opgraving naar aanleiding van de bouw van enkele nieuwe woonentiteiten in het voormalige klooster en in de kloostertuin.


ID: 1072941 | fysisch-antropologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald
Opgraving in functie van de bouw van assistentiewoningen. De opgraving werd uitgevoerd in drie fasen.


ID: 1072942 | fysisch-antropologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald
Beperkte opgraving van één sleuf, in het kader van de aanleg van een brandweerweg, onderliggende nutsleidingen en rioleringen.


ID: 1075291 | archeologische opgravingen

tot
Onbepaald
Vlakdekkende opgraving naar aanleiding van de ontwikkeling van een verkaveling.


ID: 1075399 | anthracologisch onderzoek, houtonderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald
Naar aanleiding van een grootschalige kleiontginning heeft BAAC Vlaanderen bvba in opdracht van Wienerberger nv een archeologische opgraving uitgevoerd.


ID: 1075564 | palynologisch onderzoek, diatomeeënonderzoek, anthracologisch onderzoek, malacologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Onbepaald


ID: 101526 | archeologische opgravingen

tot
Antwerpen


ID: 101929 | archeologische opgravingen


Antwerpen


ID: 151448 | archeologische opgravingen


Antwerpen