Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

7464 resultaten


ID: 154001 | archeologische opgravingen

tot
Antwerpen


ID: 180844 | archeologische opgravingen

tot
Antwerpen


ID: 1071437 | landschappelijk booronderzoek, literatuurstudie, paleolandschappelijk booronderzoek, palynologisch onderzoek, preventieve opgravingen, radiokoolstofdatering, sleuvenonderzoek, systematische veldkartering, verkennend archeologisch booronderzoek, vlakopgravingen, waarderend archeologisch booronderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek

tot
Antwerpen, Oost-Vlaanderen
Landschappelijk, archeologisch en historisch onderzoek in het kader van het Sigmaplan.


ID: 51406 | archeologische opgravingen


Limburg


ID: 152058 | archeologische opgravingen


Limburg


ID: 152066 | archeologische opgravingen


Limburg


ID: 195837 | archeologische opgravingen

tot
Limburg


ID: 701633 | archeologische opgravingen

tot
Limburg


ID: 2292 | archeologische opgravingen

tot
Oost-Vlaanderen


ID: 2296 | archeologische opgravingen

tot
Oost-Vlaanderen