Inventaris Onroerend Erfgoed

Erfgoed op kaart

Kaartlagen downloaden

KML formaat

Shapefile formaat

Onze inventarissen bevatten allerlei soorten erfgoed. We hebben huizen, bunkers, kastelen, orgels, tuinen en parken, fabrieken, historische stadskernen en nog veel meer. Hoe divers dit erfgoed ook is, allemaal is het ergens in Vlaanderen terug te vinden. Naast de inventarissen, hebben we ook nog erfgoed waaraan rechtsgevolgen gekoppeld zijn: vastgesteld en beschermd erfgoed. We kunnen het allemaal aanduiden op een kaart.

Als je onze fiches opent, dan wordt er telkens een kaartje getoond met de afbakening van het erfgoed. Het zal je meteen opvallen dat er één groot verschil is tussen de kaartjes bij de bouwkundige relicten (gebouwen, beelden, fabrieken, bunkers, ...) en de kaartjes bij het andere erfgoed. De bouwkundige relicten worden namelijk afgebakend met één of meerdere punten; het andere erfgoed is ingetekend met een polygoon.

Heb je nood aan een overzichtskaart? Geen nood. Gebruik ons Geoportaal. Hier vind je al het beschermd en geïnventariseerd erfgoed in Vlaanderen. Je kan het erfgoed bekijken op Open Streetmap, maar kan ook het GRB, recente luchtfoto's of historische kaarten als achtergrond openen.

Wil je selectiever omgaan met geografische gegevens? Op alle pagina's met zoekresultaten staat er rechts bovenaan een wereldbolletje. Ook voor elke persoon in onze personendatabank is er een dergelijk knopje voorzien. Klik op dit bolletje om je zoekresultaat meteen te downloaden als een KML bestand en te bekijken met Google Earth. Deze moet natuurlijk wel aanwezig zijn op de computer. Hou er wel rekening mee dat er een limiet op het aantal erfgoedobjecten staat dat je op deze manier kunt downloaden.

GIS-bestanden

Indien je meer objecten in één keer wil bekijken of je zelf aan de slag wil met onze data kun je de volledige lagen downloaden. Deze zijn beschikbaar als GIS-bestanden, die elke nacht opnieuw aangemaakt worden en dus steeds actueel zijn. Voor de particuliere gebruiker raden wij de volledige KML-bestanden aan die je kan bekijken met behulp van Google Earth.

Voor de professionele gebruiker bieden we onze lagen aan in het ESRI shapefile formaat. In de attributen tabel is er steeds een beperkte set aan informatie voorhanden over het geheel (ID, naam, ...). Via het url attribuut kan je meteen doorklikken naar de online fiche (indien jouw GIS-software dit ondersteunt). Wil je weten welke informatie in welke shapefile terug te vinden is, ga dan naar de FAQ.

Aangezien de meeste van onze datalagen onder INSPIRE Annex I vallen, hebben we al enkele jaren publieke webservices in productie. U kan deze vinden op:

Indien je nog vragen hebt over de GIS-mogelijkheden kan je de vragen en antwoorden rond kaarten en gis raadplegen, of ons contacteren via het contact formulier.

  • 84.021 relicten bouwkundig erfgoed
  • 591 bouwkundige gehelen
  • 603 landschapsatlasrelicten
  • 130 archeologische zones
  • 802 tuinen en parken
  • 3.211 bomen en struiken
  • 130 vaartuigen
  • 1.382 oorlogsrelicten
  • 266 orgels
  • 186.593 foto's
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.