Teksten van Leopoldlaan

Leopoldlaan

Aansluitende laan fungerend als zuid-noordverbinding met de Koninklijke Baan en het strand, hierbij de omtrek van het tennisveld afzomend aan de westkant.

Aanvankelijk verspreide bebouwing met grote villa aan het Koninklijk Plein, het markante, toen zogenaamde "Grand Hôtel du Coq-sur-Mer" van 1898, ten noordwesten van het tennisveld. Omtrent dezelfde tijd, aantal villa's in de strook ten noorden van het tennisveld, soms nog in opbouw. Latere bebouwing met, onder meer met horecafunctie in het zuidelijk deel. Recente invullingen, veelal ter vervanging van oudere bebouwing onder meer op de hoekpanden Albert-, Jean d'Ardenne- en Clementinalaan.


Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente De Haan, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL9, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Huys, Martine

Je kan deze pagina citeren als: Huys, Martine: Leopoldlaan [online], https://id.erfgoed.net/teksten/112352 (geraadpleegd op 24-11-2020)


Aanvulling

Aansluitende laan fungerend als zuid-noordverbinding met de Koninklijke Baan en het strand. Aanvankelijk verspreide bebouwing met grote villa aan het Koninklijk Plein, het markante, toen zogenaamde "Grand Hôtel du Coq-sur-Mer" van 1898, ten noordwesten van het tennisveld. Omtrent dezelfde tijd, aantal villa's in de strook ten noorden van het tennisveld, soms nog in opbouw. Latere bebouwing met, onder meer met horecafunctie in het zuidelijk deel. Recente invullingen, veelal ter vervanging van oudere bebouwing onder meer op de hoekpanden Albert-, Jean d'Ardenne- en Clementinalaan.

  • Herwaarderingsplan Concessie De Haan, Kleio en Mino, 2011.

Bron: -
Auteurs:  Vanwalleghem, Aagje
Datum: 2012

Je kan deze pagina citeren als: Vanwalleghem, Aagje: Leopoldlaan [online], https://id.erfgoed.net/teksten/141699 (geraadpleegd op 24-11-2020)