Marialei ()

Straat met geknikt tracé tussen Lamorinière- en Boomgaardstraat. Aanvankelijk een rechte privé-weg, die omstreeks 1850 werd omgebogen bij de bouw van het zogenaamde "fortje van Berchem". Dit laatste verdween omstreeks 1885 voor de bouw van het "Militair Hospitaal" of "Mariagasthuis" en het “Arsenaal”. De naam Marialei zou verwijzen naar een lid van de familie Nottebohm, de vroegere grondeigenaar.

Heterogene bebouwing hoofdzakelijk samengesteld uit burgerhuizen in eclectische en art-nouveaustijl, waarvan enkele panden uit eind jaren 1890 dateren, en het merendeel uit de periode 1900-1914. Inplanting van de gebouwen van het militair hospitaal aan de noordzijde, in de bocht van de straat. Tot de belangrijke vastgoedinvesteerders behoorden de weduwe Nottebohm-von Laer en kinderen, die hier een twintigtal panden tot stand brachten, en de bouwmaatschappij “Vooruitzicht” die er acht voor haar rekening nam. Het bebouwing van het westelijke straatgedeelte met het meest statige karakter, bepaald door voortuintjes met smeedijzeren hek aan de zuidzijde, is het minst goed bewaard. Het oostelijke straatgedeelte, tegenover het Militair Hospitaal” wordt bepaald door eenvoudige lijstgevels in polychrome baksteenbouw.

Tot de meest eenvoudige of licht verbouwde panden behoren de woning Elst door John Voet voor “Vooruitzicht” uit 1911 (nummer 21), de woning De Vos door Adolphe Van Coppernolle uit 1907 (nummer 30, verbouwd), de woning Kennis door Alphonse Pauwels uit 1910 (nummer 32, verbouwd), de woning door Charles Wuyts voor de "Berchemsche Bouwhandel" uit 1910 (nummer 42), de gekoppelde woningen Augusta Nottebohm door Jaak Alfons Van der Gucht uit 1901 (nummers 45-47, oorspronkelijk drie panden) en 1903 (nummer 49), de woning Van der Veken door Jan Frans Sel-Caluwaerts uit 1909 (nummer 46), een burgerhuis in baksteenbouw (nummer 51), de woning Schuermans met sgraffitopaneel uit 1907 (nummer 56), de woning Spoelders door Van Nieuwerburgh & Zoon uit 1909 (nummer 58), de woningen Govaerts uit 1908 en Polak uit 1907 door “Vooruitzicht” (nummers 62-64), de woning door Henri Smits uit 1908 (nummer 66), de woning Van Lieshout uit 1907 (nummer 68), de woningen door “Vooruitzicht” uit 1909 en 1908 (nummers 70 en 74) en de meergezinswoning Somers door de Gebroeders Wauters uit 1909 (nummer 72).

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1911#1836 (nummer 21), 1907#1066 (nummer 30), 1910#1265 (nummer 32), 1910#1276 (nummer 42), 1901#445 en 1903#349 (nummers 45-47 en 49), 1909#1310 (nummer 46), 1907#858 (nummer 56), 1909#1092 (nummer 58), 1908#237 en 1907#1778 (nummers 62-64), 1908#778 (nummer 66), 1907#781 (nummer 68), 1909#264 en 1908#898 (nummers 70 en 74) en 1909#572 (nummer 72).

Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Marialei [online], https://id.erfgoed.net/teksten/182340 (geraadpleegd op ).


Marialei ()

Tussen Lamorinière- en Boomgaardstraat; aanvankelijk rechte privé-weg, omgebogen circa 1850 bij de bouw van het zogenaamde "fortje van Berchem", laatstgenoemde gesloopt circa 1885 en vervangen door het "Militair Hospitaal" of "Mariagasthuis". Naamgeving vermoedelijk in verband met een lid van de familie Nottebohm, de vroegere grondeigenaar.

Gebogen straat met heterogene bebouwing uit het laatste kwart van de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Enkelhuizen in diverse bouwstijlen, voornamelijk burgerhuizen en enkele meer imposante herenhuizen (zuidzijde). Inplanting van gebouwen van het militair hospitaal aan de noordzijde, in de bocht van de straat.


Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Marialei [online], https://id.erfgoed.net/teksten/113568 (geraadpleegd op ).