Geografisch thema

Parkstraat

ID: 12777   URI: https://id.erfgoed.net/themas/12777

Beschrijving

Kort, doodlopend restvak van een vroegere verbindingsweg tussen de Poekestraat (aan de grens met Poeke) en de Grensstraat. Even voorbij nr. 17 verder gezet als aarden weg die uitgeeft op de z.g "Molenhoekkapel" in de Grensstraat (cf. supra). Het oorspronkelijke tracé loopt vroeger ook door tot aan de Grensstraat, om daar even ten noorden van nr. 6 uit te komen.
De straat is oorspronkelijk veel langer en loopt in een wijde bocht van en naar de Poekestraat. Op de Ferrariskaart (1770-1778) als dreef afgebeeld met aan de westkant enkele landerijen. Op de Atlas der Buurtwegen (1842) beschreven als "Chemin de celui dit Poucques Straet par la ferme dite Goed te Buren au Kontenhoek et au pont de Poucques" of "Kontenhoek Straet". Hier komt het toponiem Kontenhoek voor, de naam van een nu ontvolkt gehucht. De naam Kontenhoek is te verklaren als verwijzing naar het Franse woord Comte (of graaf), waarbij men doelt op Comte Constantin Joseph Adolf de Preud'homme d' Hailly (1807-1866), kasteelheer en baron van Poeke of eventueel zijn zoon Alfred (+1911), eveneens baron van Poeke. Constantin Joseph Adolf is in 1854 burgemeester van Poeke en in Ruiselede is hij vanaf 1840 bestuurslid van de plaatselijke harmonie St. Cecilia, waar hij in 1859 de titel van erevoorzitter krijgt. In de Kontenhoek moesten vele landbouwers, als pachter van de baron, op goede voet met hem staan.
'Compten(konten)hoek' is dus in de volksmond voor de hand liggend om dit gehucht een passende naam te geven. Het valleigebied met de Poekebeek en de Wantebeek (cf. Mortelwalstraat), met meersen en bossen die zich uitstrekken tot over de grens met Aalter (Oost-Vlaanderen), behoort gedeeltelijk tot de ankerplaats Vallei Poekebeek met Kasteeldomein Poeke en is ook gedeeltelijk gesitueerd binnen de omvattende relictzone Molenmeersen en Kasteel van Poeke.

Het eerste deel van de straat loopt parallel met de Reigerbeek die hier de grens met Poeke (Aalter) en Oost-Vlaanderen vormt. De naam Parkstraat verwijst naar het park van het kasteel van Poeke, aangelegd in het midden van de 18de eeuw met een stervormig drevenpatroon met uitzicht op de kerk van Ruiselede, de Poekemolen (cf. Poekestraat nr. 108) en het "Goed te Axpoele" (Aaltervoetweg nr. 7). Beide dreven geven uit op de Parkstraat. Andere dreven bieden zicht op de kerken van Aalter, Lotenhulle en Poeke.

Landelijke straat met verspreide bewoning, voornamelijk aan het begin van de straat zoals afgebeeld op de Ferrariskaart en de Atlas. Oudste bebouwing kan eventueel opklimmen tot de tweede helft van de 18de eeuw (cf. nr. 17). Van de hoeve even ten zuiden van nr. 17 en afgebeeld op het primitief kadasterplan (ca. 1830) resteert enkel het schuurstalvolume, de overige gebouwen zijn afgebroken ca. 1963. In deze straat bevond zich vroeger de herberg z.g. "De Uitkant".

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Ruiselede, 1963/39.
BRAET M., Verklaring van de Ruiseleedse straatnamen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 23, nr. 1, 2006, p. 28.
HIMPE K., Historisch-Landschappelijke relictwaarden uit het kasteeldomein van Poeke: aandachtspunten voor een creatief parkbeheer, in Monumenten en Landschappen, jg. 10, nr. 4, 1991, p. 12.
STOCKMAN L., STROBBE A., Het dorp tussen het Lo en de Hul en het kasteel van Poeke, s.l., s.d.
VAN WONTERGHEM E., Inventaris van de Ruiseleedse herbergen, in Oud Ruysselede. Heemkundig Tijdschrift Doomkerke, Kruiskerke, Ruiselede, jg. 19, nr. 2, 2002, p. 58.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ruiselede, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL39, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Hoeve met losse bestanddelen

  • Omvat
    Hoeve met losstaande bestanddelen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parkstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/12777 (Geraadpleegd op 29-11-2020)