Geografisch thema

Assent

ID
13524
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13524

Beschrijving

Assent wordt, samen met Diest, voor het eerst vermeld in 837 wanneer ene Hotbert zijn bezittingen te "Hasnoch super fluvio Merbato in pago Hasbaniensi sive Diostiense" aan de abdij van Sint-Truiden schenkt.

Hierdoor vormde Assent voortaan de westgrens van het uitgestrekte adijdomein. De kern van Assent lag vermoedelijk bij de in de schenkingsakte expliciet vermelde Meerbeek. Rond 1115 werd de kleine nederzetting volledig verwoest door de heer van Bekkevoort. Wouter van Bekkevoort en Otto, heer van Diest, slaagden er toen in om een aanzienlijk deel van het abdijbezit in te palmen. Het centrum van Assent en delen van de gehuchten Struikt en Reinrode bleven ressorteren onder de heerlijkheid Webbekom, met de abdij van Sint-Truiden als heer. De rest van Assent vormde, samen met het huidige Kaggevinne, Schaffen en Molenstede, de heerlijkheid Kaggevinne, afhankelijk van de heer van Diest. Deze heerlijkheid ontstond in 1229 toen van het stamgebied van de heren van Diest de eigenlijke stad werd afgesplitst. De Demer scheidde het gebied in Kaggevinne Kempens in het noorden en Kaggevinne Lovens in het zuiden. In 1795 werden beide delen zelfstandige gemeenten respectievelijk Schaffen en Kaggevinne. In 1825 werd Assent-centrum bij Kaggevinne gevoegd waardoor de nieuwe gemeente Kaggevinne-Assent ontstond. In 1922 werden beide gemeenten zelfstandig. Sinds 1977 vormt Assent een deelgemeente van Bekkevoort terwijl het aangrenzende Kaggevinne werd opgeslorpt door de fusiegemeente Scherpenheuvel-Zichem.

Het gebied ten noorden van het centrum van Assent en van de staatsbaan Leuven-Diest vormde op het einde van het ancien regime nog één aaneengesloten bos van circa 470 ha dat zich uitstrekte van de Galgenberg en het Prinsenbos in het oosten tot aan de grens met Scherpenheuvel en Bekkevoort in het westen.

Het was opgedeeld onder enkele grootgrondbezitters waaronder Sint-Bernardsdal, de abdij van Park, de Commanderij van de Duitse Orde te Bekkevoort en de heer van Diest.

Deze laatste bezat er ongeveer 152 bunder, bekend onder de benaming Prinsenbos - een expliciete verwijzing naar de prinsen van Oranje - sinds de 16de eeuw heren van Diest. Vermeldenswaard is het feit dat er reeds in 1585 sprake is van een dennenbos, voor zover bekend het eerste in onze streken.

 • CLAES F., De oorsprong van de naam Luienberg te Assen in Oost-Brabant, 1977, p.
 • CLAES F., Het oude Kaggevinne, land van Diest in Oost-Brabant, 1979, p. 11-20.
 • CLAES F., Kaggevinne, de naam en het dorp in Oost-Brabant, 1983, p. 177-172.
 • CLAES H., Uit het verleden van Assent in Oost-Brabant, 1973, p. 93-105.
 • HERMANS F. en RENIERS A., Assent in Oost-Brabant, 1, 1965, p. 59-63.
 • Werkgroep Leefmilieu Hageland e.a., Monografie Bekkevoort, (Kessel-Lo), (1988).

Bron     : Beschermingdossier DB002058
Auteurs :  Paesmans, Greta


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Huis van bak- en zandsteen

 • Omvat
  Kasteel van Assent met tuin

 • Omvat
  Landschappelijke aanleg rond de hoeve Prinsenbos

 • Omvat
  Lemen gebouw

 • Omvat
  Middenneolithische site Hermansheuvel

 • Omvat
  Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

 • Omvat
  Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwparochie

 • Omvat
  Rijnrode

 • Omvat
  Woonhuis

 • Omvat
  Woonhuis

 • Is deel van
  Bekkevoort


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Assent [online] https://id.erfgoed.net/themas/13524 (Geraadpleegd op )