Teksten van Driftweg

Driftweg (WVL50) ()

Verdwenen historische bebouwing, niet heropgebouwd na de Tweede Wereldoorlog, onder meer het hotel "L'Espérance", gelegen nabij het kruispunt met de Duinen­straat. Het sanatorium "In­stituut R. de Grim­berg­he", een aan­pas­sing circa 1920 van het luxe-hotel "Glibert" (1908, 1910-1911), was samen met de villa's "L'Aube" en "Les Al­louettes" van de "S.A. Bree­dene" (1907) gelegen tus­sen de Kas­teel- en Hen­drik Con­scien­ce­laan, nu bebouwd met twee villa's, onder meer nummer 191 zogenaamd "Lucullus" met faiëncetegelvoorstellingen en gesigneerd archi­tect R. Bonne (Wenduine), uit jaren 1960 en recenter appartementencomplex genre "appartementenvilla" (nummer 189).

Oorspronkelijke locatie van het zogenaamd "Casino", of "Palm Beach" en "Bredene Pala­ce". In 1938 wordt de "S.V. Bre­dene-Ba­den" opgericht die architect G. Lingier (Bredene) en aannemer I. Lin­gier (Brede­ne) aanstelden respectievelijk voor het ont­wer­p en bouw van een casi­no. In 1939 opening van het "casino" - een verbruikszaal voorzien van po­dium - met bijhorende rol­schaats­piste en tennis­velden. Het gebouw was opgetrokken in nieuwe zakelijkheid.

Bebouwing aan zuidzijde met gediversifieerde functie: horeca onder meer win­kel­pan­den, appartementsgebouwen, rijwonin­gen en villa's. Zowel rij- als losse bebou­wing van één tot vier bouwlagen, uit het interbellum en later. Nummers 195, 199: appartementsgebouwen uit de jaren 1950-1960. Vier bouwlagen onder platte bedaking. Nummer 195, residentie "Arcona", hoekpand aan kruispunt met de H. Consciencelaan/ Peter Benoitlaan, zie afgeronde hoeken. Borstweringen bekleed met mozaïeksteentjes. Nummer 199, gediversifieerd, kleurrijk materiaalgebruik. Twee tweezijdige erkers met zigzag-profiel en aansluitend balkonnetje. Sociale woningbouw, aansluitend bij de Turkeyenlaan. Nummer 193, grote villa uit jaren 1950, gesigneerd architect L. Ide (De Haan).

De noordzijde vormt een smalle overgangszone naar de Koninklijke Baan en kusttramlijn. Langs de noordzijde was vroeger het "Casino" (1939) en het poli­tiekantoor (1965) gelegen, thans gesloopt. Ook het voor­malige mi­nia­tuur ­ver­keerspark Leburton (1955) werd opgedoekt.

  • GEMEENTEARCHIEF BREDENE, Bouwvergunningen, sine dato, 2/5.
  • CORNILLY J., Modern bouwen tussen strand en duin. Bouwen aan de Belgische kust in de periode 1945-1975, Brugge, 2007, p. 98.

Bron: Delepiere A., Devooght K., Gilté S. en Vanneste P. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL50, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Delepiere, Anne Marie, Devooght, Kristien, Gilté, Stefanie, Vanneste, Pol
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Delepiere, Anne Marie; Devooght, Kristien; Gilté, Stefanie; Vanneste, Pol: Driftweg [online], https://id.erfgoed.net/teksten/139120 (geraadpleegd op )


Driftweg (WVL8) ()

Driftweg Bredene-Duinen

Van Groenendijk- naar Duinen- en Kapellestraat. Ter hoogte van voormalige drift, een pad waarlangs het vee werd gedreven tussen duin- en poldergebied. Voornamelijk enkel zuidzijde bebouwd; noordstraatzijde hier als smalle overgangszone naar Koninklijke Baan en kusttramlijn, die verbreedt vanaf Parklaan richting Duinenstraat.

Zuidzijde, ter hoogte van Schoonheidslaan een vijftal villa's midden grastuintje, uit jaren 1930 onder meer nummer 55 van 1936; aan verkaveling "S.A. Breedene" - tussen Parklaan en Duinenstraat -, meer aaneengesloten bebouwing tot vier bouwlagen en onder meer van commerciële aard met ertegenover het onlangs gesloopte "casino" en het voormalige politiekantoor.

  • GEMEENTEARCHIEF BREDENE, bouwvergunningen sine dato, 2/5.

Driftweg S.A. Bredene

Straatgedeelte tussen Parklaan en Duinenstraat. Zuidstraatzijde met gediversifieerde functie: horeca onder meer pensions, winkelpanden, garage met pompstation (nr. 179-181), woningen en appartementsgebouwen. Zowel rij- als losse bebouwing met één à vier bouwlagen, uit interbellum en later zie zware oorlogsschade waarna onder meer hotel "L'Espérance" bij hoek Duinenstraat niet meer heropgebouwd werd. Gronden tussen Kasteel- en Hendrik Consciencelaan: tot voor de Tweede Wereldoorlog, locatie van het sanatorium "Instituut R. de Grimberghe" als aanpassing circa 1920 van het luxe-hotel "Glibert" (1908, 1910-1911) en aanpalende villa's "L'Aube" en "Les Allouettes" van de "S.A. Breedene" (1907); nu bebouwd met twee villa's, onder meer nr. 191 "Lucullus" met faiencetegelvoorstellingen en gesigneerd architect R. Bonne (Wenduine), uit jaren 1960 en recenter appartementencomplex genre "appartementenvilla" (nummer 189).

Noordstraatzijde of strook tussen Koninklijke Baan en Driftweg, locatie van het onlangs gesloopte "Casino" met uitzicht op vroegere rolschaatspiste, het leegstaande politiekantoor (1965) en parkeerterrein ter hoogte van het voormalige miniatuur verkeerspark Leburton (1955).


Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Bredene, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Delepiere, Anne Marie
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Delepiere, Anne Marie: Driftweg [online], https://id.erfgoed.net/teksten/107773 (geraadpleegd op )