Geografisch thema

Ven

ID
8227
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8227

Beschrijving

De Venweg vormt de kern van het oude gehucht Ven (Hameau Venne op de Ferrariskaart, 1771-77), gelegen in het noordoostelijk gedeelte van het grondgebied van Maaseik. De straat noemde oorspronkelijk Koeweg: het was een zogenaamde driftweg, waarlangs men de koeien naar de wei dreef. Het gehucht ontstond in de 14de - 15de eeuw bij de ontginningsbeweging van dit dekzandgebied, die vertrok vanuit Aldeneik en Mijnecom, en vanuit Ven voortliep naar het meer westelijk gelegen gehucht Gremelslo.

Van de oorspronkelijke, belangrijke hoeven die zich in Ven bevonden en die aangeduid zijn op de Ferrariskaart, behield alleen het Windhuishof (nummer 40) resten van haar oude kern; het Coolenhof of Kollenhof (nummer 35) en het Vennerhof of Venderhof (nummer 48) zijn volledig verbouwd; beide zijn oude stichtingen, die opklimmen tot de ontginningsperiode; het Venderhof was eigendom van de capucienessen van Maaseik. Ook het Bosscherhof (nummer 10), een stichting uit de eerste helft van de 19de eeuw, aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1845), is thans volledig gewijzigd.

 • MERSCH G. in: Maaseik. Ontstaan en groei van een grensstad, Antwerpen, 1994, p. 131-147.
 • SCHROE E., Inbeslagneming en verkoop van goederen in het Kanton Maaseik tijdens de Franse overheersing (1795-1814), Katholieke Universiteit te Leuven, Leuven, 1955.

Bron     : Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoeve Windhuishof

 • Omvat
  Wegkapel

 • Is deel van
  Maaseik


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ven [online] https://id.erfgoed.net/themas/8227 (Geraadpleegd op )