Geografisch thema

Doornendijkstraat

ID: 8614   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8614

Beschrijving

Dijk tussen de Nicasiuspolder met de Grote Geul, de Roodepolder met de Rode Geul, de belangrijkste open kreken met omzomende rietkragen en knotwilgen in het krekengebied van Assenede, en de Sint-Janspolder. Loopt van Hollekenstraat naar Kapellestraat en is voorzien van een rijke dijkvegetatie. De Sint-Janspolder werd bedijkt in 1507-1509; de Nicasiuspolder werd genaamd naar de waterstaatkundige Nicasius Claeysonne, raadsheer bij de Raad van Vlaanderen, die de bedijkingwerken liet uitvoeren na een bedijkingoctrooi van keizer Karel V in 1519; de bedijking van de Roodepolder gebeurde na een octrooi van 1555. Het eerste gedeelte van de straat is gekasseid en aan één zijde bebouwd met kleine dijkhuisjes en villaatjes uit 20ste eeuw.

  • DE VLEESSCHAUWER M., De Asseneedse polders: 16de en 17de eeuwse bedijkingswerken in het Assenederambacht, in De Twee Ambachten, VII, 1, 1991, p. 50-77.

Bron     : -
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2005


Relaties

  • Omvat
    Dijkhuis

  • Is deel van
    Assenede

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Doornendijkstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8614 (Geraadpleegd op 16-01-2021)