waarneming

Hof ter Smissen

archeologisch element
ID
10053
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/10053

Beschrijving

Hof ter Smissen is het voormalig hof te Ronnenbos, voormalige pachthoeve van de abdij van Groot-Bijgaarden.

Tijdens archeologisch vooronderzoek werden enkele Romeinse sporen aangetroffen op het zuidelijk deel van het perceel onder 1,5 à 2 meter colluvium. Dat deel ligt momenteel onder weiland.

Er is behoud in situ voorzien aangezien enkel tuinaanleg gepland is. De teelaarde wordt vervangen en bomen geplant. In het noordelijk deel is geen colluvium aanwezig. Sporen werden in een 2de archeologisch vlak aangetroffen. Het eerste vlak was vooral verstoord.


Auteurs :  Jansen, Isabelle
Datum  :

Hoeve

Datering: late middeleeuwen
Typologie: hoeven
Gebeurtenis:

Romeinse Veldoven

Datering: Romeinse tijd
Typologie: veldovens
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vermoedelijk een oventje, aangezien er geen slakken of misbaksels werden aangetroffen vermoedelijk geen metaal- of pottenbakkersoven.

Romeinse graven

Datering: Romeinse tijd
Typologie: vlakgraven
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd geen verbrand bot teruggevonden in de graven.
De sporen waren slecht zichtbaar in vlak en gevonden 1,5 à 2 meter onder het maaiveld.
Behoud in situ.


Relaties

  • Is deel van
    Hof ter Smissen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hof ter Smissen [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/10053 (Geraadpleegd op )