waarneming

Sint-Jakobsstraat 9

archeologisch element
ID
225539
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/225539

Beschrijving

Tijdens het graven van een kuil voor het plaatsen van regenwaterputten aan de achterzijde van een stadswoning werden enkele interessante archeologische vondsten ontdekt.

Een organisch afvalpakket overdekt met bouwpuin, over hele pakket rijk aan vondstmateriaal, werd vastgesteld. Het pakket bevatte dierlijk bot van normaal consumptie-afval, glasscherven van beker, enkele muntvondsten (zilver) en grote aardewerkfragmenten van diverse types. Het aardewerk valt ruim te dateren van laatmiddeleeuws tot 19de-eeuws. De grootste concentratie dateert uit een 15-16de-eeuws pakket (varieert lichtelijk in samenstelling langs beide zijden van één van de muren).

Een andere vondst betreft een dikke bakstenen funderingsmuur, kops-laags gemetst, bovenop baksteenpuin, mogelijk nabij de hoek van de structuur. Een 2de vrijstaande bakstenen muur met zelfde metselwerk, stevige structuur maar toch vrijstaande muur (afvalpakket tot tegen de muur). De gebruikte baksteen lijkt een midden 13de-eeuws baksteentype te zijn.


Auteurs: Demerre, Ine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Afvalkuil en -laag

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: afvalkuilen, afvallagen, beerputten, munten, vaatwerk, vondstenconcentraties
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), glas, metaal, zilver
Gebeurtenis:

Funderingsmuur

Datering: 13de eeuw, 14de eeuw
Typologie: bouwmaterialen, gebouwplattegronden
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Brugge


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Jakobsstraat 9 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/225539 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.