waarneming

Werfbegeleiding Lier Normaalschool

archeologisch element
ID
980102
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980102

Beschrijving

Enkele archeologisch relevante sporen kwamen bloot te liggen en werden geregistreerd. Zo werden enkele muren in werkput 1 aangetroffen bij de uitbraak van de recente kelder. Deze werkput lag langsheen de Berlaarsestraat in de zuidwestelijke hoek van het projectgebied. In werkput 11, loodrecht gelegen op de ingang van de schoolsite, werd naast muurwerk een vloertje en een cirkelvormige structuur waargenomen. In werkput 12, langsheen de Kluizestraat, kwam tenslotte een fijne muur tevoorschijn. Er werden geen vondsten gedaan die toebehoorden tot deze sporen wat een fijnere datering ervan bemoeilijkt.

Voor werkput 1 en werkput 11 zorgt de projectie van historische kaarten voor meer duidelijkheid. Daarop is zichtbaar dat de aangetroffen sporen afkomstig zijn van de 19de eeuwse Normaalschool die doorheen de jaren was ondergebracht in verschillende bestaande gebouwen langsheen de Berlaarsestraat. Deze voormalige gebouwen waren van west naar oost het ‘hof de Hoves des Estiennes’, ‘Hof van Gistel’ en het gasthuis. De restanten in werkput 1 zijn gezien hun locatie mogelijk restanten van het ‘hof de Hoves des Estiennes’. Dit gebouw dateert echter niet uit de 19de eeuw maar kent zijn oorsprong in de 17de eeuw.

De restanten in werkput 11 behoren mogelijk tot het gasthuis. Dit 17de – 18de eewse gebouw werd een laatste keer gerenoveerd in 1837 waarbij de vloerniveau ’s werden verhoogd. Vervolgonderzoek kan hier meer duidelijkheid in brengen.


Bron     : Schelkens N. 2019: Eindverslag Lier, Normaalschool sloopbegeleiding, BAAC Vlaanderen Archeologierapport 1224. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 08-09-2020

17de - 18de eeuw

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw
Typologie: gebouwplattegronden, muurresten
Gebeurtenis:
 • Werfbegeleiding Lier Normaalschool
  • Bron: SCHELKENS N. 2019: Eindverslag Lier, Normaalschool sloopbegeleiding, BAAC Vlaanderen Archeologierapport 1224. Gent: BAAC Vlaanderen bvba.
   Literatuur (2019)
  • https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/rapporten/eindverslagen/672

Relaties

 • Is deel van
  Historische stadskern van Lier


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleiding Lier Normaalschool [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980102 (Geraadpleegd op 19-06-2021)