waarneming

Vooronderzoek Kruibeke Arthur De Bruynestraat 8

archeologisch element
ID
980115
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980115

Beschrijving

Het verkennend booronderzoek leverde geen relevante vondsten op.

Bij het proefsleuvenonderzoek werden verspreid over het terrein acht sporen aangetroffen. Hiervan werden vier sporen geĆÆnterpreteerd als natuurlijk. De andere sporen betreffen een subrecente ingedamde gracht, greppels en een kuil.

De gracht, die via de historische kaart Atlas der Buurtwegen gedateerd kan worden tussen 1777 en 1840 n.C. Het is een deel van de perceelstructuur, die nog steeds zichtbaar is door de greppel die verder loopt in oostelijke richting.


Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Sporen nieuwe/ nieuwste tijden

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Kruibeke Arthur De Bruynestraat 8 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980115 (Geraadpleegd op )